THEMES

ประตูสำคัญของสุขภาพช่องปาก

แบคทีเรียสะสมบริเวณขอบเหงือกและยากที่จะขจัดออก

GO BLACK - แบคทีเรียสะสมบริเวณขอบเหงือกและยากที่จะขจัดออก

ขอบเหงือกคือพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่มักละเลย โดยทั่วไปคนมักจะคิดว่าการแปรงฟันแรงๆ จะทำให้ฟันสะอาด แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นผลเสียกับเหงือก และสร้างปัญหาสุขภาพช่องปากตามมา อีกทั้งยังเป้นตัวกระตุ้นให้โรคทางระบบอื่นๆมีอาการแย่ลง อาทิ โรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจ เป็นต้น

GO BLACK - ภัยร้ายที่แอบซ่อนตัวและไม่แสดงอาการ

ภัยร้ายที่แอบซ่อนตัวและไม่แสดงอาการ

แต่การเพิ่มแรงกดขณะแปรงฟันอาจให้ผลร้ายมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงที่แข็ง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บของเหงือกโดยไม่รู้ตัว กว่าจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเห็นเหงือกร่นและคอฟันสึกไปเสียแล้ว

คราบพลัคบนขอบเหงือกควรจะขจัดอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นการสะสมของเศษอาหารและแบคทีเรียจะทำให้เกิดฟันผุ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเหงือกอักเสบที่จะนำไปสู่โรคปริทันต์

GO BLACK - ความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ

ความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ

การขาดการดูแลที่ถูกต้อง ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพเหงือกและฟัน แต่ถ้าสารพิษจากเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่บริเวณเหงือกอักเสบและเข้ากระแสเลือด จะทำให้หัวใจ ปอด สมองและระบบภูมิคุ้มกันร่างกายตกอยู่ในอันตราย

ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด แพทย์แนะนำให้ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และใส่ใจในการดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี

ผู้ที่ใส่ใจในเรื่องของขอบเหงือก (gum line) จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรคเหงือกอักเสบและผลกระทบของมัน

xs
sm
md
lg