Social wall

Newsroom

CURAPROX

18/10/2017

ปัญหาสุขภาพช่องปากไม่เพียงแต่รบกวนการรับประทานอาหาร การพูด และบุคลิกภาพ เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพโดยรวมภายในร่างกายของเราอีกด้วย ดังนั้น เริ่มต้นตั้งจาก "การป้องกัน" ง่ายๆ 👉ดูแลความสะอาดในช่องปาก โดยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที และใช้ไหมขัดฟัน หรือแปรงวอกฟัน วันละ 1 ครั้ง 👉ใช้ยาสีฟันที่มีสารฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ 👉ควบคุมอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของแบคทีเรียในช่องปากต้นเหตุของฟันผุ นอกจากนี้เสริมอาหารประเภทแคลเซียม เพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ลดโอกาสในการเกิดโรคเหงือก 👉เข้าพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพในช่องปากเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือทุกๆ 6 เดือน 👉หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหงือกและมะเร็งในช่องปาก อ่านเพิ่มเติม : http://www.yourdentistryguide.com/preventive-dentistry/

0

0

Link
CURAPROX

17/10/2017

ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงจากตลาดของผู้ขายไปสู่ตลาดผู้บริโภค ดังนั้นความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพของการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่คนไข้ จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ให้บริการทางทันตกรรม จึงได้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งศึกษาถึงคุณภาพของบริการทันตกรรมโดยพิจารณาจาก ลักษณะการเอาใจใส่ และการตอบสนองในการให้บริการ ว่าองค์ประกอบใดที่คนไข้ให้ความสำคัญมากที่สุด จากงานวิจัย พบว่าคุณลักษณะที่มีระดับความสำคัญมากที่สุดคือ ความใส่ใจของทันตแพทย์ ทันตแพทย์ไม่ควรมุ่งเน้นที่การรักษาให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อลดเวลาในการรอคอยให้สั้นลง แต่ควรให้ความสนใจกับคำอธิบายเกี่ยวกับการรักษา รวมถึงคำแนะนำในการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความพึงพอใจด้วย อ้างอิง : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3221083/

1

0

Link
CURAPROX

16/10/2017

ศ.(พิเศษ) ทพ.ญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา ได้บอกเล่าเรื่องราวตอนหนึ่งว่า “พระองค์ได้ทรงเล่าว่า วันหนึ่งมหาดเล็กห้องสรงเห็นว่าหลอดยาสีพระทนต์ใกล้หมดแล้ว จึงนำไปทิ้งและได้นำหลอดใหม่มาถวาย ท่านทรงเรียกหาให้เอาหลอดเก่ามาคืน ทรงจำได้ว่ายังไม่หมดจริง เพราะพระองค์ทรงสามารถรีดจนแบนและยังทรงใช้ต่อได้อีกถึง 5 วัน จึงได้ขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต์มาให้ลูกศิษย์ คณาจารย์ และทันตแพทย์ได้ดูเพื่อเป็นแบบอย่างแห่งความประหยัด ไม่นานมหาดเล็กได้ขับรถมาบ้าน และนำหลอดยาสีพระทนต์ของพระองค์มาให้” ซึ่งปัจจุบันตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์วาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000113779

0

0

Link
CURAPROX

15/10/2017

📍15 ตุลาคม วันล้างมือโลก 📍 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN : UNITED NATIONS) ได้กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชากร ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ เพราะ ✋มือ ✋ของคนเราสามารถนำเชื้อโรคมากมาย เช่น โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค โรคพยาธิ ชนิดต่างๆ ซึ่งติดต่อได้จากการที่มือปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้ แล้วหยิบจับอาหารรับประทานเข้าไปนั่นหละ แบคทีเรียในช่องปากจากการสะสมของเศษอาหารก็มากพอจนกำจัดไม่ไหวแล้ว ดังนั้น ล้างมือก่อนหยิบอาหารเข้าปาก เพื่อป้องกันโรคอื่นๆด้วยดีกว่านะ 😆 https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/about-ghd/

0

0

Link
CURAPROX

14/10/2017

👩‍🏫Prevention means education.🎓 ".. individual training, repetition and motivation can lead to long-term success." - Dr Jiri Sedelmayer การดูแลความสะอาดในช่องปากของเรานั้นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาในช่องปาก ซึ่งแต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะต่างกันไป การเลือกวิธีการดูแลที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากทัตแพทย์ #ปีนี้คุณไปพบทันตแพทย์แล้วหรือยัง 😁

2

0

Link
CURAPROX

13/10/2017

"... You'll be ever and ever, still on my mind." - Still on my mind - Royal Composition 37/1965, English lyrics by H.M. King Bhumibol Adulyadej

2

0

Link
CURAPROX

12/10/2017

🍮“เจลลี่โภชนา” ด้วยน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙🍮 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้หารือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับปัญหาทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก เนื่องจากแผลจากอาการของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษา ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ จนเกิดปัญหาการขาดโปรตีนและพลังงาน และสิ้นสุดที่การให้อาหารบดผ่านสายยาง ซึ่งพบว่าผู้ป่วยมักมีอายุที่สั้นลง จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการพัฒนาอาหารสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ 🍮 จึงเกิดเป็น อาหารเจล หรือ เจลลี่โภชนา ที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบการฆ่าเชื้อในระบบยูเอชที (Ultra Heat Treatment) และบรรจุในกล่องปลอดเชื้อที่สามารถเปิดบริโภคได้ง่าย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ พร้อมคณะผู้วิจัยทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ “เจลลี่โภชนา” ”เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทันตกรรมพระราชทาน เป็นผู้แจกจ่ายเจลลี่โภชนา จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ กล่อง แก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยทันตกรรมทั่วประเทศ เจลลี่โภชนา ดังกล่าวจึงถือเป็น อาหารพระราชทาน อ้างอิง : https://www.mahidol.ac.th/th/research_innovation/2556/jelly/jelly.pdf และ https://www.mahidol.ac.th/th/research_innovation/2556/jelly/jelly.pdf

3

0

Link
CURAPROX

11/10/2017

“เวลาพระองค์มีปัญหาเกี่ยวกับฟันก็มีทันตแพทย์ดูแลรักษา แล้วเวลาราษฎรที่อยู่ห่างไกลจะมีทันตแพทย์ช่วยรักษาหรือเปล่า” - พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พ.ศ. ๒๕๑๒ “งานทันตกรรมเคลื่อนที่” หรือ “งานทันตกรรมชนบท” ได้ก่อกำเนิดขึ้น โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดซื้อรถยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือทำฟัน พร้อมทันตแพทย์อาสาออกปฏิบัติงาน เริ่มครั้งแรกเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๒ และออกไปให้บริการทำฟันและดูแลสุขภาพในช่องปากให้กับราษฎรที่ยากจนตามตำบลและอำเภอต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล นอกจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ แล้วยังมี ทันตแพทย์ตามเสด็จ และ ทันตกรรมหน้าวัง ที่ออกไปดูแลประชาชนเมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปเยือนสถานที่ต่างๆอีกด้วย http://www.thaidentalmag.com/dent-idea-detail.php?type=2&id=581

5

0

Link
CURAPROX

10/10/2017

การเป่าเทียนบนหน้าเค้ก เป็นการเพิ่มแบคทีเรียได้มากถึง 14 เท่า งานวิจัยในประเทศแคนาดาจาก Journal of Food Research ได้ทดลองนำไอซิ่ง (icing) บนหน้าเค้กไปตรวจหาจำนวนแบคทีเรียหลังการเป่าเทียน พบว่า จำนวนแบคทีเรียบน icing ของเค้กที่ผ่านการเป่าเทียนมีมากกว่าบน icing ของเค้กที่ไม่ได้เป่าเทียนถึง 1400% แต่อย่างไรก็ตามจำนวนแบคทีเรียเหล่านี้ก้ไม่ได้ส่งผลให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงอะไรหากผู้เป่ามีสุขภาพดีปกติ แต่ในกรณีที่เจ้าของวันเกิดหรือผู้เป่ามีอาการผิดปกติ หรือไม่สบาย ก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องขัดขวางการเป่าเค้กจนหมดสนุก แต่เราควรจะหลีกเลี่ยงในการทานเค้กก้อนนั้นจะดีกว่า เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ไม่พึงประสงค์ อ้างอิง : https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/07/birthday-candle-bacteria/534987/ และ https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/07/birthday-candle-bacteria/534987/

2

0

Link
CURAPROX

09/10/2017

🤹 เลือกสิ่งที่ใช่ match สิ่งที่ชอบ ให้เหมาะกับคุณที่สุด 👯 แปรงสีฟัน Curaprox มีสีให้เลือกกว่า 30 สี เปลี่ยนจากการแปรงฟันเดิมๆ ให้สนุกขึ้นกว่าที่เคย 🌈 #FeelTheDifference #CuraproxTH

8

0

Link
CURAPROX

18/10/2017

Enjoy the #autumn 🍁🍂 feelings with Curaprox! 💕 . . . . . . #colors #curaprox #fall #fallstyle #cs5460 #interdental #brush #smile #clean #teeth #curaproxlover #toothbrush #colorful #lifeincolors #colorfullife #enjoylife #fallismyfavorite #fallleaves #fallseason #falltime #fallday #fallisintheair #fallweather #instafall #fallvibes #fallcolor #autumnal #autumnday #autumndays

136

2

Link
CURAPROX

17/10/2017

Tuesday blues! 💙 repost: @design.sabina.weiss . . . . . . #oralhealth #oralcare #dentalcare #toothbrush #cs5460 #ultrasoft #teeth #clean #swissmade #madeinswiss #curaproxlover #brushingteeth #healthyteeth #brushset #brushteeth #enjoylife #colorfullife #lifeincolors #dentallife #teethgoals #happyteeth #tuesdayblues

148

0

Link
CURAPROX

16/10/2017

Monday mood! 😃 repost: @curaproxkw . . . . . . #oralhealth #oralcare #dentalcare #toothbrush #cs5460 #ultrasoft #teeth #clean #swissmade #madeinswiss #curaproxlover #brushingteeth #healthyteeth #brushset #brushteeth #enjoylife #colorfullife #lifeincolors #dentallife #teethgoals #happyteeth #healthyme

150

4

Link
CURAPROX

15/10/2017

So many colorful and healthy choices! ❤️💜💚💛💙 repost: @dr.poley_irina . . . . . . #oralhealth #oralcare #dentalcare #toothbrush #cs5460 #ultrasoft #teeth #clean #swissmade #madeinswiss #curaproxlover #brushingteeth #healthyteeth #brushset #brushteeth #enjoylife #colorfullife #lifeincolors #dentallife #teethgoals #happyteeth #toothpaste

308

3

Link
CURAPROX

14/10/2017

🍁💛 Which color of the season best matches your soul? 💛🍁 . . . . . . #colors #curaprox #fall #fallstyle #cs5460 #interdental #brush #smile #clean #teeth #curaproxlover #toothbrush #colorful #lifeincolors #colorfullife #enjoylife #fallismyfavorite #fallleaves #fallseason #falltime #fallday #fallisintheair #fallweather #instafall #fallvibes #fallcolor #autumnal #autumnday #autumndays

166

2

Link
CURAPROX

13/10/2017

#weekendtime 🔅is knocking at the door. 😊 Ready for some new adventures? 🎉❤ . . . . . . #curaprox #travel #traveling #holiday #vacation #trip #adventure #funtimes #oralcare #dentalcare #oralhealth #oralhygiene #enjoylife #toothbrush #interdental #clean #teeth #lifeincolors #smile #white #cs5460

190

5

Link
CURAPROX

12/10/2017

Coffee for a good morning, #BlackisWhite for white teeth and brilliant smiles! 😃❤️ repost: @kinga_zc . . . . . . #oralhealth #oralcare #dentalcare #teeth #clean #swissmade #madeinswiss #curaproxlover #healthyteeth #enjoylife #dentallife #teethgoals #happyteeth #whitening #enamel #chewinggum

158

2

Link
CURAPROX

11/10/2017

Dear #autumn 🍃🍂🍁, please be kind! ❤️ #oralhealth #oralcare #dentalcare #toothbrush #cs5460 #ultrasoft #teeth #clean #swissmade #madeinswiss #curaproxlover #brushingteeth #healthyteeth #brushset #brushteeth #enjoylife #colorfullife #lifeincolors #dentallife #teethgoals #happyteeth #autumn

212

3

Link
CURAPROX

10/10/2017

Fall is just another good season to take well care of your oral hygiene! 🍂🍁🌞 #colors #curaprox #fall #fallstyle #cs5460 #interdental #brush #smile #clean #teeth #curaproxlover #toothbrush #colorful #lifeincolors #colorfullife #enjoylife #fallismyfavorite #fallleaves #fallseason #falltime #fallday #fallisintheair #fallweather #instafall #fallvibes #fallcolor #autumnal #autumnday #autumndays

191

4

Link
CURAPROX

09/10/2017

Choose what is best for your teeth: Curaprox White is Black set for whiter and healthier teeth! 👌 . . . . . #dentalcare #oralcare #teeth #toothbrush #oralhealth #clean #white #wib #whiteisblack #biw #toothpaste #madeinswiss #swissmade #activatedcarbon #activatedcharcoal #dentistlife #dentistrylove #dentalhygienist #dentisttime #dentistrymyworld #dentistrylife #dentistry

165

2

Link
CURAPROX

17/10/2017

a must-read interview. ❤️ 🎾 https://t.co/BcMH51ii48

0

0

CURAPROX

16/10/2017

Who else remembers this Swiss superduo? 🇨🇭 🎾 We sure do! 😊 https://t.co/95gPcQ784O

1

2

CURAPROX

12/10/2017

Amazing performances from @mhingis & @YungJan_Chan, as they won the ladies doubles in tennis both in… https://t.co/ybAJwwPz8S

1

2

CURAPROX

10/10/2017

By winning the @AustralianOpen against @_MaryPierce, @mhingis became the youngest woman to win a GS singles title.… https://t.co/fLiTGO4pBB

3

16

CURAPROX

06/10/2017

25-time Grand Slam champion @mhingis meets @The_Greenbrier Champ. 😃 https://t.co/kblGGgETke

1

5

xs
sm
md
lg