Radi prispôsobíme obsah a vizualizáciu webovej stránky a reklám, ako aj poskytovanie funkcií sociálnych médií, aby sme vám poskytli lepší zážitok z používania webovej stránky. Umožní nám to analýza návštevnosti a aktivít na webovej stránke, k čomu potrebujeme používať vaše online identifikátory (cookies, IP adresy).

AKO NA TO

Správne čistenie zubov so zubnou kefkou

Správne čistenie zubov so zubnou kefkou

Trik je v tomto:

- pozícia kefky pod 45-stupňovým uhlom
- polovica plochy vlákien na ďasne a polovica na ploche zuba
- malé krúživé pohyby
- s použitím len minimálneho tlaku

...to je naozaj všetko.

Samozrejme, máme pre vás aj detailnejší návod

Už ak si pri umývaní zubov spomeniete čo i len na prvú inštrukciu, ste na správnej ceste: čistite si zuby a líniu ďasien (sulcus) jemne, ale účinne vďaka veľkému počtu jemných vlákien CUREN ®. Tlak v kombinácii so stredne mäkkou alebo dokonca tvrdou kefkou často spôsobuje poškodenie zubov a ďasien.

Detailnejšie inštrukcie:

Nasledujúce pokyny vám pomôžu pri správnom čistení zubov. Najdôležitejšie je zvyknúť si na malé krúživé pohyby vykonávané takmer bez akéhokoľvek tlaku. Čistenie zubov je ako lyžovanie, či tanec: prax robí majstra a opakovanie je matkou múdrosti. 
Požiadajte vášho zubného lekára, aby si s vami techniku umývania zubov pravidelne opakoval.Systém čistenia zubov Vždy postupujte podľa toho istého vzorca. Napríklad, umývajte najprv vonkajšie a následne vnútorné plochy zubov, horné a potom dolné zuby.Malé krúživé pohyby bez tlakuNezabúdajte, že zubná kefka CURAPROX vyčistí vaše zuby aj bez akéhokoľvek tlaku. Buďte k sebe jemný.Naučte sa správne čistiť zuby Táto čistiaca technika sa vyučuje na našich seminároch iTop. Semináre sú určené zubným lekárom, hygienikom a sestrám, ktorí nadobudnuté znalosti posúvajú svojim pacientom.

Užitoční pomocníci - Dolný rad zubov

Dolný rad zubov

1. Umiestnenie: Začnite vonkajšími plochami dolného radu zubov. Umiestnite zubnú kefku kefku CS 5460 ultra soft na poslednej stoličke tak, aby sa polovica plochy vlákien nachádzala na ďasnách a druhá polovica na zube. Uhol natočenia hlavičky kefky (cca 45 stupňov) by mal smerovať nadol, smerom k ďasnu. Je to jednoduchšie, ako sa zdá - zubná kefka CURAPROX má osemhrannú rúčku, ktorá uľahčuje držanie kefky pod správnym uhlom.

Užitoční pomocníci -

2. Dookola: Teraz krátkymi krúživými pohybmi prejdite kefkou všetky vonkajšie plochy od zadnej stoličky cez predné dolné zuby až po poslednú stoličku na druhej strane čeľuste. Nevynechajte ani jeden zub a sústreďte sa na každý pohyb. Na každej plôške urobte 5-10 malých krúživých pohybov. Pokračujte na vnútornej strane dolného radu zubov (bod 3).

Užitoční pomocníci -

3. Dookola II.: Pracujte na každom zube aj z jeho vnútornej strany. Kefku držte zľahka, pod uhlom. Netlačte. Krúživým pohybom sa dostanete z jednej strany čeľuste na druhú, až po poslednú zadnú stoličku.

Užitoční pomocníci - Špeciálny prípad: čistenie poslednej stoličky

Špeciálny prípad: čistenie poslednej stoličky

4. Pokračujte krúživými pohybmi okolo celého zuba, kefku držte v čo najvertikálnejšej polohe a vláknami kolmo na zub.

Užitoční pomocníci - Špeciálny prípad: vnútorné plochy predných dolných zubov

Špeciálny prípad: vnútorné plochy predných dolných zubov

5. Umiestnenie: Držte zubnú kefku tak vertikálne, ako je to len možné. Vlákna by opäť mali pokrývať zčasti vnútornú stranu predných zubov a zčasti ďasno. Aj v tomto ostrom uhle pohybujte kefkou malými krúživými pohybmi.
Prečo je potrebné predné zuby čistiť týmto spôsobom? Predná časť čeľuste z vnútornej strany je totiž tak úzka, že by sa tam zubná kefka pod iným uhlom nezmestila a nebola by schopná efektívne toto miesto vyčistiť. A to by mohlo byť nebezpečné, keďže práve v tejto oblasti sa nachádzajú slinné zľazy produkujúce významné množstvo slín. Je to miesto tvorby veľkého množstva zubného povlaku, ktoré si vyžaduje vašu pozornosť.

Užitoční pomocníci - Horný rad zubov

Horný rad zubov

6. Okolo: Opäť začnite z vonkajšej strany poslednej hornej stoličky. Umiestnite kefku pod uhlom a pokračujte v čistení, ako je popísané v bodoch 1., 2. a 3. Udržujte hlavičku kefky pod miernym uhlom smerom k ďasnám (asi 45 stupňov) a presúvajte sa krúživými pohybmi z jednej strany cez predné zuby až na poslednú stoličku na druhej strane čeľuste. Nezabúdajte na to, aby ste netlačili!

Užitoční pomocníci - Špeciálny prípad: čistenie horných stoličiek

Špeciálny prípad: čistenie horných stoličiek

7. Pokračujte krúživými pohybmi okolo celého zuba, kefku držte v čo najviac vertikálnej polohe. Hlavička smeruje nahor, rúčka kefky smerom nadol.

Užitoční pomocníci - Špeciálny prípad: vnútorné plochy predných horných zubov

Špeciálny prípad: vnútorné plochy predných horných zubov

8. Ostrý uhol a krúživé pohyby. Vyčistiť vnútornú stranu horných predných rezákov vyžaduje rovnaký prístup ako vyčistenie dolných predných zubov v bode 5. Uchopte zubnú kefku vertikálne tak, že vlákna smerujú akoby dopredu, časť vnútornej plochy zuba a časť ďasna sú nimi pokryté.

Užitoční pomocníci - Žuvacie plochy

Žuvacie plochy

9. Začnite na stoličkách a pomaly sa posúvajte smerom dopredu. S kefkou vykonávajte len krátke pohyby smerom dopredu a dozadu. Žuvacím plochám venujte dostatočnú pozornosť pri umývaní detských zúbkov.

Každý človek je jedinečný

Každý človek, ústa, každý zub a dokonca aj medzizubný priestor je jedinečný. Spôsob čistenia zubov je preto nevyhnutné prispôsobiť anatómii, veku a schopnostiam jednotlivca. Poraďte sa so svojím zubným lekárom alebo hygienikom a poproste ho o individuálny nácvik umývania zubov. Dokonalú a efektívnu techniku umývania zubov sa nie je možné naučiť len čítaním. Len praktický tréning z vás urobí majstra!

Profesionálna pomoc

Ideálne je nacvičiť si čistiacu techniku ​​so svojím zubným lekárom alebo hygienikom a pravidelne ju precvičovať a kontrolovať. Práve odborníci vám poradia, ktoré medzizubné priestory čistiť pomocou dentálnej nite, a ktoré medzizubnou kefkou. Stanovia vám jej správnu veľkosť a naučia vás ju správne používať.

xs
sm
md
lg