Radi prispôsobíme obsah a vizualizáciu webovej stránky a reklám, ako aj poskytovanie funkcií sociálnych médií, aby sme vám poskytli lepší zážitok z používania webovej stránky. Umožní nám to analýza návštevnosti a aktivít na webovej stránke, k čomu potrebujeme používať vaše online identifikátory (cookies, IP adresy).

Kariéra

CURADEN academy

Chcete napredovať ako zubný lekár, ale zároveň aj ako človek, ktorý vedie vlastnú zubnú prax? Veríme, že vám s tým pomôžu aj diskusie s CURADEN academy.

CURADEN academy

CURADEN academy je príležitosťou, ako si v príjemnej atmosfére a v diskusiách so skúsenými odborníkmi rozširovať a prehlbovať poznatky v špecializovaných stomatologických témach. Ale nielen to.

Vlastná ambulancia pre vás znamená aj témy a povinnosti, na ktoré vás štúdium stomatológie nepripraví. Preto vám CURADEN academy umožní vzdelávať sa aj v týchto manažérskych zručnostiach. Tým vám uľahčí vedenie vlastnej praxe či kliniky a pomôže dosiahnuť ciele, ktoré s ňou máte.

  • Diskusie trvajúce približne 3 hodiny
  • Zaujímavé pre študentov, zubných lekárov, ale aj iné profesie ako právnici, personalisti a pod.
  • V prehľade diskusií si pozrite, kedy bude najbližšia vo vašej blízkosti

Témy a termíny diskusií

Zverejníme čoskoro.

Téma: Marketing, PR a starostlivosť o pacienta v ambulancii

MiestoRiva bar & bistro, Rázusovo nábrežie, Bratislava
Termín16.mája o 18:00
Cena15€ študent, 22€ zubný lekár (zahŕňa aj catering)
SpíkriMgr. Lenka Bene, MBA
MDDr. Peter Džupa
Viac o spíkroch
Prihlásiť sa na diskusiu v Bratislave

Mgr. Lenka Bene, MBA

„Absolvovala som Filozofickú fakultu UK v Bratislave a vzdelanie som si doplnila na Nottingham Trent University v oblasti strategického manažmentu. Manažmentu v zdravotníctve sa venujem už 10 rokov. Pôsobila som ako manažérka starostlivosti o klientov pre sieť ProCare, posledných 5 rokov som manažérkou zubnej kliniky Dently v Bratislave. Popritom sa ako konzultant venujem aj iným projektom v oblasti zdravotníctva.
Fascinuje ma hľadanie optimálnej cesty, ako zaviesť štandardné biznis procesy aj do zdravotníckych zariadení. Chcem pomôcť zdravotníckemu zariadeniu poskytovať klientovi skvelý zážitok. Zároveň je mojím cieľom vytvoriť a udržať príjemné a podnetné pracovné prostredie pre zamestnancov a dosiahnuť dlhodobú spokojnosť investorov s ekonomickými výsledkami firmy.“

MDDr. Peter Džupa

„V roku 2013 som úspešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Odvtedy pracujem ako manažér na klinike Petramed v Čadci. Táto najväčšia stomatologická klinika na Slovensku zamestnáva takmer 80 ľudí, z toho 14 lekárov na plný úväzok a niekoľko externistov.
Už ako študent som sa aktívne venoval organizovaniu rôznych projektov v SSŠZL alebo EDSA. Dnes sa okrem riadenia kliniky venujem aj projektu Petramed clinic, ktorý by mal lekárom priniesť podporu práve pri organizovaní a riadení ich ambulancií a kliník. Uvedomujem si totiž, že byť dobrým manažérom je rovnako komplexná činnosť ako byť lekárom – avšak na rozdiel od manažovania o tom druhom máme po štúdiu zubného lekárstva aspoň nejakú predstavu.“

Téma: Marketing, PR a starostlivosť o pacienta v ambulancii

(Vypĺňajú iba študenti)
(Vypĺňajú iba zubní lekári)

Fakturačné údaje

(Povinné pre zubných lekárov)
(Povinné pre zubných lekárov)

Udeľujem spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35 948 213, v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov:

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu vyplnenom v tomto dotazníku pre účely ich vedenia a uchovávania v elektronickej databáze, sprístupnenia verejnosti a verejného šírenia akoukoľvek formou / akýmikoľvek spôsobmi spracovania, s využitím elektronických prostriedkov a/alebo písomnej formy, v rámci Vernostného programu „Zubná karta“ a iných zákazníckych, informačných, propagačných a marketingových projektov, aktivít a materiálov spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o.;
pozn.: Vyžaduje sa na odoslania dotazníka

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu vyplnenom v tomto dotazníku pre marketingové účely - účely môjho oboznamovania s aktuálnymi ponukami výrobkov, aktivitami, projektmi a akciami spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o., ich prezentácie a propagácie, účely uskutočňovania prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti; výslovne súhlasím so zasielaním správ/prezentácií o ponúkaných výrobkoch, projektoch, aktivitách a akciách spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o., notifikácií a informácií súvisiacich s dentálnou starostlivosťou a hygienou na mnou uvedenú e-mailovú adresu, akýmikoľvek spôsobmi spracovania, s využitím elektronických prostriedkov a/alebo písomnej formy.

Ako za diskusiu zaplatíte?

Poplatok za účasť na diskusii uhradíte prevodom na účet:

Číslo účtu: 2013563258/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK45 0200 0000 0020 1356 3258

  • Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 dni pred konaním diskusie. Ak poplatok nebude uhradený do tohto termínu, vaše prihlásenie na diskusiu zaniká.
  • Prihlásiť sa na diskusiu je možné najneskôr 3 dni pred jej konaním.
  • Po prijatí platby na náš účet obratom vystavujeme faktúru.
  • Ak po uhradení poplatku zrušíte svoju účasť do 3 dní pred konaním diskusie, poplatok vám vrátime. V prípade neskoršieho zrušenie účasti strácate nárok na vrátenie poplatku.

Vyhradzujeme si právo v prípade veľmi nízkej účasti diskusiu zrušiť alebo presunúť na iný termín.

xs
sm
md
lg