Radi prispôsobíme obsah a vizualizáciu webovej stránky a reklám, ako aj poskytovanie funkcií sociálnych médií, aby sme vám poskytli lepší zážitok z používania webovej stránky. Umožní nám to analýza návštevnosti a aktivít na webovej stránke, k čomu potrebujeme používať vaše online identifikátory (cookies, IP adresy).

Kariéra

CURADEN academy

Chcete napredovať ako zubný lekár, ale zároveň aj ako človek, ktorý vedie vlastnú zubnú prax? Veríme, že vám s tým pomôžu aj diskusie s CURADEN academy.

CURADEN academy

Ďakujeme za registráciu!

Čoskoro Vám odošleme email s bližšími informáciami.

Sorry, something went wrong.

Please try again.

CURADEN academy je príležitosťou, ako si v príjemnej atmosfére a v diskusiách so skúsenými odborníkmi rozširovať a prehlbovať poznatky v špecializovaných stomatologických témach. Ale nielen to.

Vlastná ambulancia pre vás znamená aj témy a povinnosti, na ktoré vás štúdium stomatológie nepripraví. Preto vám CURADEN academy umožní vzdelávať sa aj v týchto manažérskych zručnostiach. Tým vám uľahčí vedenie vlastnej praxe či kliniky a pomôže dosiahnuť ciele, ktoré s ňou máte.

  • Diskusie trvajúce približne 3 hodiny
  • Zaujímavé pre študentov, zubných lekárov, ale aj iné profesie ako právnici, personalisti a pod.
  • V prehľade diskusií si pozrite, kedy bude najbližšia vo vašej blízkosti

Témy a termíny diskusií

Termíny na sezónu 2019/2020 zverejníme čoskoro.

Ako za diskusiu zaplatíte?

Poplatok za účasť na diskusii uhradíte prevodom na účet:

Číslo účtu: 2013563258/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK45 0200 0000 0020 1356 3258

  • Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 dni pred konaním diskusie. Ak poplatok nebude uhradený do tohto termínu, vaše prihlásenie na diskusiu zaniká.
  • Prihlásiť sa na diskusiu je možné najneskôr 3 dni pred jej konaním.
  • Po prijatí platby na náš účet obratom vystavujeme faktúru.
  • Ak po uhradení poplatku zrušíte svoju účasť do 3 dní pred konaním diskusie, poplatok vám vrátime. V prípade neskoršieho zrušenie účasti strácate nárok na vrátenie poplatku.

Vyhradzujeme si právo v prípade veľmi nízkej účasti diskusiu zrušiť alebo presunúť na iný termín.

xs
sm
md
lg