Radi prispôsobíme obsah a vizualizáciu webovej stránky a reklám, ako aj poskytovanie funkcií sociálnych médií, aby sme vám poskytli lepší zážitok z používania webovej stránky. Umožní nám to analýza návštevnosti a aktivít na webovej stránke, k čomu potrebujeme používať vaše online identifikátory (cookies, IP adresy).

Kariéra

CURADEN academy

Chcete napredovať ako zubný lekár, ale zároveň aj ako človek, ktorý vedie vlastnú zubnú prax? Veríme, že vám s tým pomôžu aj diskusie s CURADEN academy.

CURADEN academy

Ďakujeme za registráciu!

Čoskoro Vám odošleme email s bližšími informáciami.

Sorry, something went wrong.

Please try again.

CURADEN academy je príležitosťou, ako si v príjemnej atmosfére a v diskusiách so skúsenými odborníkmi rozširovať a prehlbovať poznatky v špecializovaných stomatologických témach. Ale nielen to.

Vlastná ambulancia pre vás znamená aj témy a povinnosti, na ktoré vás štúdium stomatológie nepripraví. Preto vám CURADEN academy umožní vzdelávať sa aj v týchto manažérskych zručnostiach. Tým vám uľahčí vedenie vlastnej praxe či kliniky a pomôže dosiahnuť ciele, ktoré s ňou máte.

  • Diskusie trvajúce približne 3 hodiny
  • Zaujímavé pre študentov, zubných lekárov, ale aj iné profesie ako právnici, personalisti a pod.
  • V prehľade diskusií si pozrite, kedy bude najbližšia vo vašej blízkosti

Témy a termíny diskusií

Téma: AKO SI NÁJSŤ A UDRŽAŤ KVALITNÉHO KOLEGU

MiestoLink Cowork, BANSKÁ BYSTRICA
Termín4.12. o 17:00
Cena38€ študent, 35€ člen SSŠZL, 50€ zubný lekár a iná profesia (zahŕňa aj catering)
SpíkriMgr. Lenka Bene, MBA
MDDr. Peter Džupa
Viac o spíkroch

Prihlásiť sa na diskusiu do BANSKEJ BYSTRICE

Mgr. Lenka Bene, MBA

„Absolvovala som Filozofickú fakultu UK v Bratislave a vzdelanie som si doplnila na Nottingham Trent University v oblasti strategického manažmentu. Manažmentu v zdravotníctve sa venujem už 10 rokov. Pôsobila som ako manažérka starostlivosti o klientov pre sieť ProCare, posledných 5 rokov som manažérkou zubnej kliniky Dently v Bratislave. Popritom sa ako konzultant venujem aj iným projektom v oblasti zdravotníctva.
Fascinuje ma hľadanie optimálnej cesty, ako zaviesť štandardné biznis procesy aj do zdravotníckych zariadení. Chcem pomôcť zdravotníckemu zariadeniu poskytovať klientovi skvelý zážitok. Zároveň je mojím cieľom vytvoriť a udržať príjemné a podnetné pracovné prostredie pre zamestnancov a dosiahnuť dlhodobú spokojnosť investorov s ekonomickými výsledkami firmy.“

MDDr. Peter Džupa

„V roku 2013 som úspešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Odvtedy pracujem ako manažér na klinike Petramed v Čadci. Táto najväčšia stomatologická klinika na Slovensku zamestnáva takmer 80 ľudí, z toho 14 lekárov na plný úväzok a niekoľko externistov.
Už ako študent som sa aktívne venoval organizovaniu rôznych projektov v SSŠZL alebo EDSA. Dnes sa okrem riadenia kliniky venujem aj projektu Petramed clinic, ktorý by mal lekárom priniesť podporu práve pri organizovaní a riadení ich ambulancií a kliník. Uvedomujem si totiž, že byť dobrým manažérom je rovnako komplexná činnosť ako byť lekárom – avšak na rozdiel od manažovania o tom druhom máme po štúdiu zubného lekárstva aspoň nejakú predstavu.“

Téma: AKO SI NÁJSŤ A UDRŽAŤ KVALITNÉHO KOLEGU

Miesto: Link Cowork, BANSKÁ BYSTRICA
Termín: 4.12. o 17:00

(Vypĺňajú iba študenti)
(Vypĺňajú iba zubní lekári)

Fakturačné údaje

(Povinné pre zubných lekárov)
(Povinné pre zubných lekárov)

* Povinné

Téma: AKO NA STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A UVERITEĽNÝ MARKETING V AMBULANCII

MiestoLink Cowork, BANSKÁ BYSTRICA
Termín22.1. o 17:00
Cena38€ študent, 35€ člen SSŠZL, 50€ zubný lekár a iná profesia (zahŕňa aj catering)
SpíkriMgr. Lenka Bene, MBA
MDDr. Peter Džupa
Viac o spíkroch

Prihlásiť sa na diskusiu do BANSKEJ BYSTRICE

Mgr. Lenka Bene, MBA

„Absolvovala som Filozofickú fakultu UK v Bratislave a vzdelanie som si doplnila na Nottingham Trent University v oblasti strategického manažmentu. Manažmentu v zdravotníctve sa venujem už 10 rokov. Pôsobila som ako manažérka starostlivosti o klientov pre sieť ProCare, posledných 5 rokov som manažérkou zubnej kliniky Dently v Bratislave. Popritom sa ako konzultant venujem aj iným projektom v oblasti zdravotníctva.
Fascinuje ma hľadanie optimálnej cesty, ako zaviesť štandardné biznis procesy aj do zdravotníckych zariadení. Chcem pomôcť zdravotníckemu zariadeniu poskytovať klientovi skvelý zážitok. Zároveň je mojím cieľom vytvoriť a udržať príjemné a podnetné pracovné prostredie pre zamestnancov a dosiahnuť dlhodobú spokojnosť investorov s ekonomickými výsledkami firmy.“

MDDr. Peter Džupa

„V roku 2013 som úspešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Odvtedy pracujem ako manažér na klinike Petramed v Čadci. Táto najväčšia stomatologická klinika na Slovensku zamestnáva takmer 80 ľudí, z toho 14 lekárov na plný úväzok a niekoľko externistov.
Už ako študent som sa aktívne venoval organizovaniu rôznych projektov v SSŠZL alebo EDSA. Dnes sa okrem riadenia kliniky venujem aj projektu Petramed clinic, ktorý by mal lekárom priniesť podporu práve pri organizovaní a riadení ich ambulancií a kliník. Uvedomujem si totiž, že byť dobrým manažérom je rovnako komplexná činnosť ako byť lekárom – avšak na rozdiel od manažovania o tom druhom máme po štúdiu zubného lekárstva aspoň nejakú predstavu.“

Téma: AKO NA STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A UVERITEĽNÝ MARKETING V AMBULANCII

Miesto: Link Cowork, BANSKÁ BYSTRICA
Termín: 22.1. o 17:00

(Vypĺňajú iba študenti)
(Vypĺňajú iba zubní lekári)

Fakturačné údaje

(Povinné pre zubných lekárov)
(Povinné pre zubných lekárov)

* Povinné

Téma: AKO NA STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A UVERITEĽNÝ MARKETING V AMBULANCII

MiestoBanka Žilina, ŽILINA
Termín29.1. o 17:00
Cena38€ študent, 35€ člen SSŠZL, 50€ zubný lekár a iná profesia (zahŕňa aj catering)
SpíkriMgr. Lenka Bene, MBA
MDDr. Peter Džupa
Viac o spíkroch

Prihlásiť sa na diskusiu do ŽILINY

Mgr. Lenka Bene, MBA

„Absolvovala som Filozofickú fakultu UK v Bratislave a vzdelanie som si doplnila na Nottingham Trent University v oblasti strategického manažmentu. Manažmentu v zdravotníctve sa venujem už 10 rokov. Pôsobila som ako manažérka starostlivosti o klientov pre sieť ProCare, posledných 5 rokov som manažérkou zubnej kliniky Dently v Bratislave. Popritom sa ako konzultant venujem aj iným projektom v oblasti zdravotníctva.
Fascinuje ma hľadanie optimálnej cesty, ako zaviesť štandardné biznis procesy aj do zdravotníckych zariadení. Chcem pomôcť zdravotníckemu zariadeniu poskytovať klientovi skvelý zážitok. Zároveň je mojím cieľom vytvoriť a udržať príjemné a podnetné pracovné prostredie pre zamestnancov a dosiahnuť dlhodobú spokojnosť investorov s ekonomickými výsledkami firmy.“

MDDr. Peter Džupa

„V roku 2013 som úspešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Odvtedy pracujem ako manažér na klinike Petramed v Čadci. Táto najväčšia stomatologická klinika na Slovensku zamestnáva takmer 80 ľudí, z toho 14 lekárov na plný úväzok a niekoľko externistov.
Už ako študent som sa aktívne venoval organizovaniu rôznych projektov v SSŠZL alebo EDSA. Dnes sa okrem riadenia kliniky venujem aj projektu Petramed clinic, ktorý by mal lekárom priniesť podporu práve pri organizovaní a riadení ich ambulancií a kliník. Uvedomujem si totiž, že byť dobrým manažérom je rovnako komplexná činnosť ako byť lekárom – avšak na rozdiel od manažovania o tom druhom máme po štúdiu zubného lekárstva aspoň nejakú predstavu.“

Téma: AKO NA STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A UVERITEĽNÝ MARKETING V AMBULANCII

Miesto: Banka Žilina, ŽILINA
Termín: 29.1. o 17:00

(Vypĺňajú iba študenti)
(Vypĺňajú iba zubní lekári)

Fakturačné údaje

(Povinné pre zubných lekárov)
(Povinné pre zubných lekárov)

* Povinné

Ako za diskusiu zaplatíte?

Poplatok za účasť na diskusii uhradíte prevodom na účet:

Číslo účtu: 2013563258/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK45 0200 0000 0020 1356 3258

  • Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 dni pred konaním diskusie. Ak poplatok nebude uhradený do tohto termínu, vaše prihlásenie na diskusiu zaniká.
  • Prihlásiť sa na diskusiu je možné najneskôr 3 dni pred jej konaním.
  • Po prijatí platby na náš účet a absolvovaní diskusie vám obratom vystavíme faktúru.
  • Ak po uhradení poplatku zrušíte svoju účasť do 3 dní pred konaním diskusie, poplatok vám vrátime. V prípade neskoršieho zrušenie účasti strácate nárok na vrátenie poplatku.

Vyhradzujeme si právo v prípade veľmi nízkej účasti diskusiu zrušiť alebo presunúť na iný termín.

xs
sm
md
lg