Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Ochrana osobných údajov

Vyplnením údajov a registráciou udeľujem spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely prevádzkovania zákazníckeho servisu CURAPROX a využívania jeho služieb a pre marketingové účely.

Ochrana súkromia

Pojem "osobné údaje" v časti Ochrana osobných údajov definuje súhrn údajov o Vašej osobe, vrátane Vášho mena, priezviska, e-mailovej adresy, adresy bydliska a telefónneho čísla. Tieto údaje budeme používať len spôsobom vysvetleným v tejto časti.

Použitie osobných údajov

Väčšina našich služieb registráciu nevyžaduje. Pri niektorých je to však z hľadiska optimalizácie zákazníckeho servisu naozaj potrebné. Ak by ste nám napríklad neposkytli požadované osobné údaje, nevieme Vám odpovedať v prípade Vašej požiadavky na nás.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a využívame napríklad na to, aby sme Vám odprezentovali produkty, služby alebo akcie, o ktorých sme presvedčení, že by Vás mohli zaujímať.

Nesprístupnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje za žiadnych okolností nebudeme zverejňovať alebo poskytovať tretím osobám.

Dôvernosť a bezpečnosť

Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov zhromažďovaných online používame SSL certifikát (zabezpečenie dátových prenosov v rámci internetu medzi serverom a Vaším prehliadačom formou kódovania), dátové siete chránené systémovými heslami a priemyselnými firewallmi. Pri manipulácii s Vašimi osobnými údajmi dbáme na ochranu Vašich dát pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

Kontakt

Ak máte nejaké otázky alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, prípadne ak máte návrhy ako túto ochranu zlepšiť, napíšte nám na curaprox@curaprox.sk.

xs
sm
md
lg