Intervjuji

Zobozdravnik Milan Stojanovic:
«Ta skladnost je ?udovita»

Kriens, 22. oktober 2012 – Minimalna, skoraj neopazna rjavkasta zabarvanja zob, brez sprememb v zaznavanju okusa in popoln u?inek klorheksidina: Milan Stojanovi?, zobozdravnik iz Niederbippa, Švica, prisega na klorheksidinsko terapijo s sistemom Curasept ADS®.

Zobozdravnik Milan Stojanovic: «Ta skladnost je ?udovita»

Milan Stojanovi?, dr. dent. med.: »Pacienti se ne spoprijemajo z nadaljnjo izgubo kosti, zato se tudi globina obzobnih žepov ne poglablja.«

Dr. Stojanovi?, v katerih primerih uporabljate Curasept ADS®?
Milan Stojanovi?: Terapija z izdelki Curasept ADS® s klorheksidinom je smiselna v širokem spektru zobozdravstvenih storitev, pri pacientih vseh starosti in ob vseh stanjih, ki zahtevajo posebno profilakso – pri otrocih z ortodontskimi aparati, pri odraslih pacientih s parodontitisom in pri starejših kot dodatna zaš?ita in profilaksa.

Kako pogosto?
V osnovi smo Curasept ADS® uporabljali le ob?asno, zdaj je del standardne obravnave, posebej pri otrocih s fiksnimi ortodontskimi aparati in po kirurških posegih pri napredovalem parodontitisu.

Katerim ciljem sledite ob terapiji z izdelki Curasept ADS®?
Ob uporabi izdelkov Curasept ADS® pri otrocih s fiksnimi ortodontskimi aparati z optimizacijo ustne higiene dosežemo pomembno stabilizacijo gingive – dlesni ozdravijo in se u?vrstijo, krvavitev preneha. Odrasli pacienti, pri katerih je krvavitev dlesni glavni simptom, sami opazijo, kako se stanje izboljša. Z izboljšano ustno higieno so ponovno motivirani za njeno vzdrževanje in zadovoljni s stanjem ustnega zdravja.

Kako se to izraža? Prejemate pohvale?
Številne pohvale. Imamo izjemno prijetne paciente, ki naš tim v zahvalo nagradijo z roglji?ki, cvetjem ali pecivom. Pacienti pogosto kupijo izdelke Curasept ADS® zase in za svojo družino kar v naši ordinaciji.

Prodajate izdelke Curasept ADS® kot zobne paste ali zobne š?etke? Niso izdelki s klorheksidinom primerni le za terapijo posebnih stanj, ki zahtevajo predhodno strokovno oceno?
D
a, seveda je potrebna strokovna ocena stanja pred uporabo izdelkov s klorheksidinom. Pa vendar pacientom vsa ta dejstva skrbno razložimo in poudarimo, da lahko predvsem izdelke 205/705 brez kakršnih koli pomislekov uporabljajo tudi vsakodnevno in daljše ?asovno obdobje. Obi?ajno nato uporablja te izdelke kar vsa družina pacienta, kar je dobro, saj lahko u?inke uporabe teh izdelkov opazujemo kar pri vseh ?lanih družine.

Kako bi u?inke/rezultate opisali v strokovnem jeziku?
U?inki parodontalnega zdravljenja, podprtega s kirurškim parodontalnim zdravljenjem, izboljšano ustno higieno in izdelki Curasept ADS®, so vidni ob kontrolnih pregledih. Pri pacientih ni opazna nadaljnja izguba alveolne kosti, tudi globina obzobnih žepkov ne napreduje.

Kritike bi lahko zanimalo, kaj deluje pomembneje – mehansko ?iš?enje ali terapija s kemi?nimi sredstvi? Ne bi bili rezultati enaki tudi ob uporabi katerih drugih izdelkov?
V znanstvenih študijah je dokazana u?inkovitost klorheksidina, vendar ima tudi dobro znane stranske u?inke, kot so rjavkasto zabarvanje zob in spremembe v zaznavanju okusa. Zaradi formule ADS® je klorheksidin v izdelkih Curasept ADS® u?inkovit tudi brez tega neželenega zabarvanja. Vsak, ki je izkusil terapijo s klorheksidinom, ve, kako neprijetna je lahko sprememba v zaznavanju okusa. Naši pacienti na podlagi lastnih izkušenj ocenjujejo, da je terapija z izdelki Curasept ADS® veliko boljša in ima enake klini?ne rezultate.

Ocenjujete, da je sprejemljivost teh izdelkov pri vaših pacientih boljša kot terapija s ?istim klorheksidinom?
Zaradi sistema ADS® je ta terapija izjemno dobro sprejeta pri pacientih. Pri terapiji s ?istim klorheksidinom so po dveh ali treh dneh vidna zabarvanja, zato za?nejo pacienti tako terapijo zavra?ati. Za razliko od te je terapija z izdelki Curasept ADS® neprimerno bolje sprejeta. Pacienti opazijo u?inek terapije in jo tudi z veseljem nadaljujejo …

… in rezultat je tudi zvestoba svojemu zobozdravniku.
Izjemnega pomena je paleta ve? razli?nih koncentracij klorheksidina v izdelkih Curasept ADS® – od 0,05 % do 1 %. Ne glede na to, ali uporabimo zobno pasto ali ustno vodo, omogo?a ta sistem ciljano terapijo, prilagojeno zahtevnosti zdravljenja in stanju pacientovega ustnega zdravja, globini parodontalnih žepkov, hitrosti napredovanja parodontitisa ali periimplantitisa, pa tudi potrebi po implantatih, mosti?kih oz. prevlekah. Zaradi razli?nih koncentracij lahko dosežemo dobre dolgoro?ne rezultate, kar dokazuje tudi uspešna prodaja teh izdelkov.

Študija in vitro postavlja dvom o u?inkovitosti sistema Curasept ADS®, saj naj bi sistem ADS® (Anti discoloration system), ki temelji na vitaminu C, onemogo?al želene u?inke prav tako prisotnega klorheksidina. Kaj menite od tem? Kaj so pokazale vaše izkušnje in vivo?
Kar se na poskusih pokaže za u?inkovito, pogosto ne kaže takih rezultatov v praksi in obratno. U?inkovitost izdelkov Curasept ADS® je potrjena tudi v ordinaciji. Študije, ki so jih izvedli Cortellini, Basso in Bernardi, so pokazale, kako Curasept ADS® u?inkuje in vivo – povedano druga?e, kako je u?inkovit na pravih pacientih in ne le v laboratorijskih pogojih. Kot sem že rekel, je v naši ordinaciji cenjen predvsem prakti?no uporaben vidik sistema ADS®, in ob tem so izdelki še u?inkoviti.

Dr. Stojanovi?, zahvaljujemo se vam za pogovor.

Milan Stojanovi?, dr. dent. med., star 47 let, dentalno medicino je študiral v Bernu, od leta 1996 pa vodi svojo zobno ordinacijo v Niederbippu, kanton Bern. Je splošni zobozdravnik, ki deluje tudi na okoliških šolah, in je vodja dentalne urgence v mestu Oberaargau. Ve? kot deset let je predaval na BSDA, šoli za zobne asistentke v Bernu, je predstavnik za korekcijski sistem eCligner na obmo?ju Vzhodne Evrope. Njegova ordinacija ima približno 8000 pacientov s povpre?no starostjo 40 let.

Intervju in fotografija: Serge Hediger


» CURASEPT ADS®


xs
sm
md
lg