NASMEH

Zadovoljstvo ali obveznost?

Za ve?ino je š?etkanje zob nadležno opravilo. Druga?e je, ko odkrijejo pripomo?ke za ustno higieno znamke Curaprox.

Uporabni pripomo?ki - Za ve?ino je š?etkanje zob nadležno opravilo. Druga?e je, ko odkrijejo pripomo?ke za ustno higieno znamke Curaprox.

Enkrat nau?eno, nikoli pozabljeno. Š?etkanje zob je pomembno. Zjutraj in zve?er. Spredaj in zadaj. Notranje ploskve in zunanje ploskve. Menjajte zobno š?etko vsake tri mesece. Tako ve?ina ljudi š?etka zobe: rutinsko, z ob?utkom obveze – in redno.

Bodimo odkriti – je š?etkanje vaših zob res zabavno?

Ob tem opravilu ljudje težimo k drugim ?ustvom bolj kot k užitku. Kot otroci smo zobe ?istili zaradi strahu pred groznimi zobnimi pošastmi. Tudi zobna miška nas je opominjala na našo dolžnost. Kuhinjska ura pa je imela glavno vlogo pri trajanju tega mu?nega opravila. Zato odrasli ?iš?enje zob velikokrat dojemajo kot nadležno opravilo. Pa je lahko zabavno? Ne, š?etkanja zob ne moremo imenovati zabava. Ali pa??

Uporabni pripomo?ki - Nova definicija š?etkanja

Nova definicija š?etkanja

Curaprox, švicarski strokovnjak za ustno zdravje in individualno zobno preventivo, aktivno sodeluje pri sodobnem definiranju š?etkanja in pristopu k ustni higieni.

Vsako podjetje, ki želi spremeniti ?iš?enje zob v zabavno izkušnjo, mora pretehtati vse vidike in korenito prilagoditi pristop. Razviti mora pripomo?ke za ustno higieno, ki so u?inkoviti, pa vendar in predvsem varni za tkiva v ustih. Zagotoviti je treba u?inkovitost in varnost proizvodov na najvišji tehni?ni ravni, hkrati s preprosto uporabo. Torej zagotavljajo pomo?, ki ne pusti le prijetnega ob?utka svežine po uporabi, temve? vliva zaupanje, da je bilo opravljeno dobro delo za lastno zdravje in dobro po?utje.

Uporabni pripomo?ki - Rezultati, ki spodbujajo

Rezultati, ki spodbujajo

Bodimo iskreni, ni boljše motivacije, kot so spodbudni rezultati. Opravilo je zagotovo zabavnejše, ?e ga enostavno obvladamo in zagotavlja takojšen uspeh, kot je na primer izjava zobozdravnika: »Navdušen sem, odli?no ?istite zobe!«

Sodelovanje z znanstveniki na podro?ju pou?evanja in razvoja je Curaproxu omogo?ilo razvoj serije vrhunskih pripomo?kov za ustno higieno, ki so zelo nežni in zelo u?inkoviti, hkrati pa ne ogrožajo zdravja.

Prepri?ajte se sami. O?istite zobe z zobno š?etko CS 5460 ultra soft in preizkusite medzobne š?etke CPS – u?inkovite in enostavne za uporabo.

xs
sm
md
lg