TEME

Ustne vodice: vsestranske pomo?nice

Danes od ustnih vodic pri?akujemo veliko ve? kot samo to, da odpravijo bakterije, kar pomeni, da morajo poleg tradicionalnega klorheksidina vsebovati še druge sestavine. Ustni vodici Curasept ADS®: Perio in 020 ponujata to?no to.

Kemi?no odstranjevanje ustnih oblog je pomemben del vsakodnevne nege zob, predpisovanje ustnih vodic pa je standardna praksa pri strokovnem stomatološkem zdravljenju. Klju?na sestavina u?inkovite ustne vodice je klorheksidin, vendar pa obstaja še veliko drugih, ki lahko pomembno izboljšajo njeno u?inkovitost brez kakršnihkoli stranskih u?inkov.

Zahteve zobozdravstva

Klorheksidin, ki na splošno velja za naju?inkovitejši antiseptik na trgu, deluje kot antibiotik in baktericid . Številni klini?ni protokoli kažejo, da je klorheksidin u?inkovit pred zdravljenjem in po njem. Dandanes pa zobozdravniki želijo ustno vodico, ki ni samo izjemno u?inkovita, ampak ima tudi ?im manj stranskih u?inkov – v idealnem primeru pa naj bi imela še dodatne funkcije. To pomeni, da jim je treba še kaj dodati. Kombinacija klorheksidina z drugimi antiseptiki lahko na primer izboljša protibakterijsko delovanje ustne vodice. Vendar pa ni jasno, katere so dodatne klini?ne prednosti, in je glede tega v literaturi veliko nasprotujo?ih si mnenj.

Ustna vodica s pozitivnimi stranskimi u?inki

Vsekakor pa so številne študije pokazale, da je obarvanost zob, ki jo povzro?a klorheksidin, mogo?e zmanjšati, ne da bi se pri tem zmanjšal njegov antisepti?ni u?inek. To je mogo?e storiti s sistemom proti neželenemu obarvanju zob Anti-Discolouration System (ADS™). Curasept ADS™ je dejansko edini sistem, ki dokazano u?inkovito odpravlja obarvanost, pri tem pa ne zmanjšuje u?inkovitosti klorheksidina . Drugi klju?ni sestavini Curasepta pa sta polivinilpirolidon-vinil acetat (PVP-VA) in hialuronska kislina (HA) – obe imata izjemno u?inkovite dodatne koristi.

Dragocena zaš?ita

Polivinilpirolidon-vinil acetat (PVP-VA) je polimer polivinilpirolidona (PVP) z izjemnimi mukoadhezivnimi lastnostmi, ki na zobeh, dlesnih in sluznicah ustvari zaš?itni sloj. PVP-VA se ve?inoma uporablja v industrijski proizvodnji kozmetike, hrane in zdravil. Vendar pa je najve?ji dovoljeni dnevni odmerek (50 mg/kg) v ustni vodici ob?utno ve?ji kot v prehrambnem izdelku ali zdravilu. PVP-VA se v vodi izredno hitro raztopi in nima znanih stranskih u?inkov. Tudi ustne vodice, ki vsebujejo samo PVP-VA, so se v klini?nih poskusih izkazale kot u?inkovite. Dokazali so, da mo?no zmanjšajo nastajanje zobnih oblog, tako pri poskusih in vitro (Minghetti et al., 201320) kot in vivo (Basso et al., 201421).

Naravna pomo?

Hialuronska kislina (HA) je naravna sestavina vezivnega tkiva dlesni in medceli?nine. Ima ve? biološko pomembnih lastnosti, poleg protibakterijske in protivnetne, ki pomagajo aktivirati obrambne mehanizme imunskega sistema v boju proti bakterijam. Obenem stabilizira tkivo in s svojim antiedemi?nim delovanjem pomaga celiti rane. Številne študije so preu?evale vlogo hialuronske kisline v zdravju dlesni. Jentsch, Pistorius, Johannsen, Bansal in Jain so na primer dokazali, da ima lokalna uporaba hialuronske kisline dober u?inek pri zdravljenju vnetja dlesni.

Maksimalne koristi z minimalnimi stranskimi u?inki

Ustna vodica Curasept ADS® Perio je bila razvita posebej za paciente s periodontitisom. Vsebuje 0,12 % klorheksidina, ki je dokazano u?inkovit tako pri kirurškem kot nekirurškem zdravljenju. Zaradi sinergijskega u?inka kombinacije klorheksidina, PVP-VA in HA ustna vodica Curasept ADS® Perio zmanjšuje postoperativno bole?ino, prepre?uje vnetje dlesni, periodontitis in poškodbe tkiv ter upo?asni nastajanje zobnih oblog.

U?inkovita vsestranska ustna vodica za postoperativno zdravljenje

Ustna vodica Curasept ADS® Implant je bila razvita posebej za kemi?no odstranjevanje zobnih oblog po kirurškem posegu – zlasti po zahtevnih posegih, kot so zobni vsadki, regeneracija kosti ali posegi parodontalne in periimplantne plasti?ne kirurgije. Klorheksidin v 0,2-odstotni koncentraciji zagotavlja izredno u?inkovito delovanje proti zobnim oblogam in bakterijam, kirurško zdravljena podro?ja pa š?iti pred naknadnimi okužbami. Kombinacija klorheksidina s PVP-VA in HA prinaša še pomembnejše prednosti tako za paciente kot zobozdravstvene strokovnjake: spodbuja zdravljenje in regeneracijo tkiv, zmanjšuje bole?ino in je pomembna podpora v strokovnem zdravljenju periimplantitisa in mukozitisa.

xs
sm
md
lg