NASMEH

Trde ali mehke š?etine?

Zobna š?etka CS 5460 - tiso?e mehkih š?etin CUREN® kot mo?no orodje v boju proti plaku

Uporabni pripomo?ki - Zobna š?etka CS 5460 - tiso?e mehkih š?etin CUREN® kot mo?no orodje v boju proti plaku

Trde š?etine so skupaj z napa?no tehniko š?etkanja najve?ji krivec za umik dlesni. Ljudje, ki uporabljajo zobne š?etke s trdimi š?etinami, pogosto uporabljajo tudi premo?an pritisk – tudi ?e š?etkajo po navodilih strokovnjakov za zobe – z majhnimi krožnimi gibi namesto drgnjenja naprej in nazaj.

Predvsem mlajši odrasli škodijo svojim dlesnim s trdimi zobnimi š?etkami. Še posebno je to tragi?no zato, ker to po?nejo v dobri veri, da bi naredili nekaj dobrega za svoje zobe in dlesni. Mladi ljudje namenjajo veliko pozornosti ustni higieni, vendar pa s prepogostim in premo?nim š?etkanjem s trdimi š?etkami poškodujejo rob dlesni.

Uporabni pripomo?ki - Trde š?etine pove?ajo neželene u?inke premo?nega pritiska

Trde š?etine pove?ajo neželene u?inke premo?nega pritiska

Škoda nastane, ko s srednje trdimi ali celo trdimi š?etinami redno izvajamo premo?en pritisk na rob dlesni in same dlesni. In pritiska niti ne ob?utimo. Posledica pa je, da se rob dlesni in dlesen po?asi odmikata, tako da je zobni vrat s?asoma vedno bolj razgaljen in ob?utljiv.

Zato strokovnjaki za zobe v svojih raziskavah, predavanjih in ordinacijah priporo?ajo zobne š?etke z mehkimi in tankimi š?etinami. Mehke š?etine ne morejo povzro?iti nobenih poškodb. ?e so š?etine tudi tanke, lahko zelo u?inkovito posežejo v rob dlesni, kjer nežno odstranijo škodljive bakterijske obloge. To je zelo pomembno, saj je prav obmo?je med zobom in dlesnijo (sulkus) nežno in težko dostopno ter idealno za nabiranje ve?jih koli?in bakterij.

Uporabni pripomo?ki - 5.460 razlogov za mehke zobne š?etke

5.460 razlogov za mehke zobne š?etke

Zobna š?etka Curaprox CS 5460 ultra soft izpolnjuje vse te kriterije. Njene š?etine so tako zelo tanke, da lahko brez težav dosežejo vsa obmo?ja med zobom in dlesnijo ter jih nežno o?istijo, brez kakršnih koli poškodb. Zobne š?etke Curaprox odlikujejo posebne š?etine CUREN®. CUREN® vpija precej manj vlage kot š?etine iz najlona, ki so sicer na ve?ini obi?ajnih zobnih š?etk. Š?etine CUREN® ohranijo svojo ?vrstost tudi po stiku z vlago, zato ostaja oblika glave zobne š?etke enaka pred in med š?etkanjem ter po njem.

Uporabni pripomo?ki - Gosto zapolnjena in nežna ?istilna površina

Gosto zapolnjena in nežna ?istilna površina

Teh 5460 š?etin, izjemno veliko vlaken torej, je gosto razporejenih po kompaktni glavi zobne š?etke. To zagotavlja izjemno u?inkovitost – z vsakim gibom med š?etkanjem bo zobna š?etka Curaprox CS 5460 ultra soft odstranila veliko ve? plaka, kot to lahko naredijo redko vpete š?etine trdih zobnih š?etk.

?e je vse to dodatno podprto še z ustrezno tehniko š?etkanja, smo naredili že veliko za svoje odli?no ustno zdravje.

xs
sm
md
lg