TEME

Rob dlesni - glavna vrata do ustnega zdravja

Bakterije se zelo hitro nabirajo na robu dlesni. Tam jih najtežje odstranjujemo in naredimo tudi najve? napak pri š?etkanju zob.

Uporabni pripomo?ki - Bakterije se zelo hitro nabirajo na robu dlesni. Tam jih najtežje odstranjujemo in naredimo tudi najve? napak pri š?etkanju zob.

Ljudje pri ?iš?enju obmo?ja med zobom in dlesnijo obi?ajno uporabijo mo?nejši pritisk. Res se na tem mestu bakterije nabirajo hitreje ter tvorijo strukturiran, dobro formiran plak. In zares to obmo?je težko u?inkovito o?istimo.

Uporabni pripomo?ki - Napadi lahko ostanejo dolga leta neopaženi

Napadi lahko ostanejo dolga leta neopaženi

Ve?ji pritisk pri š?etkanju vse samo poslabša – še posebno ?e uporabimo zobno š?etko s trdimi š?etinami, saj lahko ta povzro?i poškodbe na dlesnih, ki pa jih ne ?utimo. Šele ko se dlesen umakne in so razgaljeni zobni vratovi, postanemo pozorni na dogajanje na tem mestu.

Obloge na robu med zobom in dlesnijo moramo odstraniti zelo previdno in natan?no, saj bodo sicer ostanki hrane in izlo?ki mikroorganizmov v oblogah povzro?ili zobno gnilobo (karies), in še pomembneje, vnetje dlesni (gingivitis). Okužbe te vrste so škodljive predvsem zato, ker napredujejo v globlja obzobna tkiva in povzro?ijo njihov razkroj (parodontitis), ?e prej ne posežemo vmes.

Uporabni pripomo?ki - Nevarnost za srce

Nevarnost za srce

Nezadostna skrb za ustno higieno ni škodljiva le za zobe in dlesni. Ko bakterijski toksini skozi vnete dlesni preidejo v krvni obtok, so nevarni tudi za naše srce, plju?a, možgane in imunski sistem.

Za zaš?ito pred sr?no-žilnimi boleznimi zdravniki priporo?ajo zdravo prehrano, gibanje in ustrezno ustno higieno.

Ljudje, ki se posebej posvetijo ?iš?enju roba dlesni, zmanjšajo tveganje vnetja dlesni in njegovih posledic.

xs
sm
md
lg