NAVODILA

Pravilno š?etkanje z ro?no zobno š?etko

Pravilno š?etkanje z ro?no zobno š?etko

Priporo?ilo:

Š?etine š?etke postavite tako, da bodo napol pokrivale dlesen in napol zobe. S ?istimi in kratkimi krožnimi gibi ?istite brez nepotrebnega pritiska. To je zares dovolj.

Seveda vam lahko damo tudi natan?nejša navodila:
?e si zapomnite osnovno navodilo za ?iš?enje, ste že na pravi poti – zaradi velikega števila nežnih š?etin CUREN® nežno in u?inkovito o?istite zobe in rob dlesni (žleb med zobom in dlesnijo). Pritisk s srednjimi ali celo trdimi š?etinami lahko povzro?i poškodbe na zobeh in dlesnih.

Podrobna navodila

Naslednja navodila vam bodo pomagala pri pravilnem ?iš?enju vaših zob. Kratki krožni gibi, ki jih izvajamo skoraj povsem brez pritiska, zahtevajo nekaj ?asa za privajanje, vendar povsem enako velja za u?enje smu?anja, plesa, teka ali nordijske hoje – vaja dela mojstra. Vaš zobozdravnik bo zagotovo z veseljem spremljal vaš napredek.

Sistem ?iš?enja

Vedno ponavljajte isti vzorec. Najprej zunanje površine, nato vse notranje, najprej spodnji zobje, nato še zgornji.

Majhni krožni gibi brez pritiska

Zapomnite si, da ta zobna š?etka ?isti vaše zobe tudi ob izjemno majhnem pritisku. Bodite torej nežni.

U?enje pravilnega ?iš?enja zob

Tehniko pravilnega ?iš?enja zob predstavljajo seminarji iTOP, ki se jih udeležujejo profesionalci (zobozdravniki in drugi, ki prihajajo v stik z ljudmi), sicer pa so namenjeni vsem, ki jih ta tematika zanima.

Uporabni pripomo?ki - Spodnji zobni lok

Spodnji zobni lok

1. Namestitev: Za?nite na zunanji strani spodnjih zob. CS 5460 postavite na zadnje ko?nike – pol na dlesni, pol na zobe. Nagnite glavo š?etke v smeri dlesni, pod kotom 45 stopinj. To je veliko preprosteje, kot se zdi. CS 5460 ultra soft ima osemkotno držalo, ki zelo olajša naklon š?etke pod ustreznim kotom.

Uporabni pripomo?ki -

2. Po zunanji strani: Š?etko pomikajte s kratkimi krožnimi gibi od ko?nikov, po celotnem zobnem loku, do ko?nikov na drugi strani ?eljusti. Vzemite si ?as in z od petimi do desetimi krožnimi gibi namenite pozornost vsakemu posameznemu zobu. Obkrožite zadnje ko?nike in nadaljujte po notranji strani spodnjih zob (glejte 3. korak).

Uporabni pripomo?ki -

3. Po notranji strani: Z majhnimi, izjemno nežnimi krožnimi gibi o?istite vse zobe, dokler ne dosežete zadnjih ko?nikov na drugi strani, kjer ste ?iš?enje za?eli (glejte 1. korak).

Uporabni pripomo?ki - Posebnost: Za spodnjim zadnjim ko?nikom

Posebnost: Za spodnjim zadnjim ko?nikom

4. Temu ko?niku se posvetite s kratkimi in nežnimi krožnimi gibi. Veliko lažje bo, ?e boste š?etko CS 5460 ultra soft držali kolikor lahko pokonci.

Uporabni pripomo?ki - Posebnost: Notranja stran spodnjih sekalcev

Posebnost: Notranja stran spodnjih sekalcev

5. Namestitev: Š?etko CS 5460 ultra soft držite kar najbolj navpi?no, tako da s š?etinami delno pokrijete notranjo stran sprednjih spodnjih zob in delno dlesni. V tem navpi?nem kotu premikajte š?etko s kratkimi krožnimi gibi najprej po notranji strani zob, nato po zunanji. To obmo?je se tako ?isti zaradi ožine, ki prepre?uje stransko držo š?etke. V vsakem primeru zahteva to obmo?je posebno natan?no ?iš?enje, saj je zaradi žlez slinavk, ki so tik za spodnjimi sprednjimi zobmi, pretok sline na tem obmo?ju še posebno mo?an. Zato se na tem obmo?ju najbolj razvija in nabira plak.

Uporabni pripomo?ki - Zgornji zobni lok

Zgornji zobni lok

6. Po zunanji strani: Tudi tukaj za?nete pri zadnjih ko?nikih. Š?etko CS 5460 ultra soft postavite pod kotom in ?istite, kot je opisano v 1., 2. in 3. koraku. Pri ?iš?enju ohranite 45-stopinjski kot nastavitve š?etke glede na dlesni in pomikajte š?etko od enih ko?nikov s kratkimi krožnimi gibi, po sekalcih, do skrajnih ko?nikov na drugi strani. Obkrožite zadnji ko?nik in nadaljujte po notranji strani zob. Tudi tukaj ?istite z majhnimi krožnimi gibi in skoraj popolnoma brez pritiska, dokler se s š?etko ne vrnete do zoba (ko?nika), kjer ste ?iš?enje za?eli.

Uporabni pripomo?ki - Posebnost: Za zadnjimi zgornjimi ko?niki

Posebnost: Za zadnjimi zgornjimi ko?niki

7. Okoli vsakega od teh ko?nikov s š?etko potujte s kratkimi krožnimi gibi. Veliko lažje bo, ?e boste š?etko CS 5460 ultra soft držali karseda navpi?no.

Uporabni pripomo?ki - Posebnost: Notranja stran zgornjih sprednjih zob (zgornjih sekalcev)

Posebnost: Notranja stran zgornjih sprednjih zob (zgornjih sekalcev)

8. Strm naklon, krožni gibi: Notranjo stran zgornjih sekalcev o?istite enako kot spodnje – glejte 4. in 5. korak. Š?etko CS 5460 ultra soft nastavite pod strmi naklon, tako da š?etine hkrati pokrivajo del notranje strani zob in dlesni. ?istite vsak zob posebej s kratkimi krožnimi gibi.

Uporabni pripomo?ki - Grizne ploskve

Grizne ploskve

9. Predvsem otroci morajo skrbno ?istiti grizne ploskve. Za?enši zadaj se po?asi pomikajte naprej, z gibi naprej in nazaj. Z odraš?anjem je potreba po ?iš?enju griznih ploskev manjša, vendar lahko natan?no individualno oceno zahtevnosti ?iš?enja poda le zobozdravnik.

Vsak je edinstven

Enako velja za vsaka usta, vsak zob in vsak medzobni prostor. Zato je ?iš?enje zob lahko optimalno, šele ko je prilagojeno oblikovanosti posameznikove ustne votline in ?eljusti, njegovi starosti in spretnosti. Za nasvet in navodila o pravilnem ?iš?enju se obrnite na svojega zobozdravnika. Popolnega, u?inkovitega in hkrati nežnega ?iš?enja zob se ne morete nau?iti s prebiranjem literature. Vaja dela mojstra!

Strokovna pomo?

Redno obiskujte strokovnjaka za zobe, da preveri ustreznost vaše tehnike ?iš?enja. On vam bo znal povedati, katere medzobne prostore lahko u?inkovito o?istite z zobno nitko, pri katerih pa so idealna izbira medzobne š?etke.

xs
sm
md
lg