NASMEH

Drgniti ali krožiti?

Š?etko Curaprox CS 5460 vedno držimo pod kotom: Pravilna drža š?etke je enako pomembna kot sama tehnika š?etkanja.

Uporabni pripomo?ki - Š?etko Curaprox CS 5460 vedno držimo pod kotom: Pravilna drža š?etke je enako pomembna kot sama tehnika š?etkanja.

Celo držalo zobne š?etke je druga?no. Zobna š?etka Curaprox CS 5460 ultra soft ima osemkotno držalo. To poenostavi pravilno držo š?etke med ?iš?enjem, pod kotom približno 45 stopinj, pri ?emer mora biti polovica š?etin na dlesni in polovica na zobu.

Vedno pod kotom. Ta osnovni položaj pripomore k u?inkovitemu ?iš?enju roba med zobom in dlesnijo, zobna š?etka CS 5460 ultra soft pa zaradi svojih lastnosti to opravilo še poenostavi.

Uporabni pripomo?ki - Razli?ne tehnike š?etkanja

Razli?ne tehnike š?etkanja

Trenutno so v zobni preventivi znane razli?ne tehnike š?etkanja. T. i. rde?e-bela metoda – drgnjenje s kratkimi gibi od rde?ega (dlesni) k belemu (zobje) sicer u?inkovito odstrani plak s površine zob. ?e uporabimo Bassovo tehniko, izvajamo kratke treso?e se gibe. Metoda COI opisuje pravilen vrstni red ?iš?enja: grizna, zunanja, notranja ploskev zoba (angl. C-hewing surface, O-utside, I-nside).

Vse metode pa imajo vendar skupno to?ko – držanje š?etke pod kotom 45 stopinj. Ta na?in pristopa pod dolo?enim kotom je še posebno pomemben za nego nežnega roba dlesni. Obmo?je med zobom in dlesnijo je mesto, kjer se mehke zobne obloge (plak) še posebno hitro nabirajo in razvijajo. Š?etine zobne š?etke dosežejo to ob?utljivo obmo?je naju?inkoviteje z nežnimi krožnimi gibi.

Uporabni pripomo?ki - Sistemati?no

Sistemati?no

Katero koli metodo boste izbrali, je prav, da veste, da mo?no drgnjenje nikakor ni pravi na?in, saj škodi dlesnim in povzro?i postopno razgaljenost zobnih vratov.

Pri š?etkanju zob ne izvajajte prakti?no nobenega pritiska in š?etkajte vedno na enak na?in, s š?etko pod ustreznim kotom. K ustrezni usmeritvi š?etin zobne š?etke nam ne bo pripomoglo le njeno osemkotno držalo, temve? tudi njena kompaktna glava – pri težko dostopnih mestih, ki jih dosegamo pod prav posebnimi koti, lahko š?etka brez težav doseže tudi zadnje ko?nike in notranjo stran sprednjih zob.

Na za?etku seveda potrebujemo nekaj ?asa, da si zapomnimo vse te korake. Prav zato je zelo smiselno, da naš napredek in ustreznost izvajanja veš?ine ?iš?enja zob redno preveri tudi strokovnjak za zobe.

Uporabni pripomo?ki - Zaplešite!

Zaplešite!

Da bi ujeli ritem, poskusite naslednje. Zavrtite si prijetno glasbo. Nato naj gibanje pride iz bokov. Zaokrožite z boki v ritmu glasbe. Pustite, da glasba prevzame nadzor, in ugotovili boste, da so kljub hitrejšemu ritmu vaši gibi še vedno nežni.

Povsem enako je š?etkanje z zobno š?etko CS 5460 ultra soft.

xs
sm
md
lg