Data protection statement

This data protection statement describes how we at CURADEN AG gather, save, and use information relating to individual users of this website. When you visit this website, you acknowledge and agree that information will be gathered and used as described in this privacy statement.

Innehållsförteckning

1       Allmän information och kontaktpersoner
2       Skydd av personuppgifter
3       Typ av personuppgifter som samlas in
4       Syftet med databehandling av CURADEN
5       Överföring av personuppgifter till tredje part
6       Användning av personuppgifter för direktmarknadsföring
7       Online Marketing och Web Analytics Services
8       Användning av sociala medier: Social Media plug-in
9       Barn som webbplatsanvändare
10     Lagringstid
11     Lagringsplats och internationella överföringar av dina personuppgifter
12     Rätt till inspektion, ändring och radering av dina personuppgifter
13     Kontakt

Revision: 29 maj 2018

 

1) Allmän information och kontaktpersoner

Det är mycket viktigt för oss att skydda din identitet, därför hanterar CURADEN dina personuppgifter på ett noggrant, pålitligt och respektfullt sätt. Vi samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda våra uppskattade kunder bättre service och för att ständigt kunna förbättra deras upplevelser på CURADENs webbplatser, webbutiker och appar. CURADEN hanterar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Denna sekretesspolicy ger dig en tydlig översikt om när och varför CURADEN samlar in data om dig när du använder CURADENs webbplatser, webbutiker och appar och hur CURADEN använder de data du tillhandahåller. Vi ska också beskriva mottagarna, till vilka vi överför din data, och vilka alternativ och lagstadgade rättigheter du har för behandling av dina personuppgifter.    

Datakontrollanten för denna webbplats är:
Curaden AG, Mathias Riechsteiner, Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00, e-mail: gdpr@curaden.ch

Om du har några frågor gällande behandlingen av dina uppgifter kan du kontakta vår dataskyddspersonal direkt, som också är tillgänglig för begäran om information, förfrågningar eller klagomål:
Curaden AG, Mathias Riechsteiner, Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00, e-mail: gdpr@curaden.ch

På grund av den fortsatta utvecklingen av vår hemsida och ny teknik, kan det vara nödvändigt att justera, komplettera och/eller ändra Användarvillkoren för webbplatsen, den nuvarande sekretesspolicyn eller GTB i webbutikerna. När du kommer åt eller besöker vår webbplats, ska den versionen av webbplatsen som är tillgänglig, vara den auktoritativa versionen. Vänligen besök denna sida regelbundet för att se de senaste reglerna. Vi håller dig informerad om några väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy sker genom att visa ett meddelande på våra webbplatser och/eller mobila appar samt en uppdaterad version av sekretesspolicyn. Om du inte håller med de ändrade reglerna, informera oss gärna med din invändning genom att skicka ett e-mail till info@curaden.ch och ta bort din användarprofil om du har skapat den innan datumet för regeländringen. Om du inte tar bort din användarprofil, kommer den att fortsätta att visas under de nya reglerna, även efter det datum då ändringarna trätt i kraft.        

I händelse av motsättningar mellan denna sekretesspolicy och andra tillämpliga villkor för affärsavtal eller kontraktklausuler i CURADEN, ska bestämmelserna i denna sekretesspolicy prioriteras.

Genom att besöka webbplatsen CURADEN, ger du ditt samtycke till att information samlas in och används på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. 

 

 2) Skydd av personuppgifter

CURADEN använder datanät som skyddas av standardbrandväggar och lösenordssystem, bland annat för att säkerställa säkerheten och sekretessen av personuppgifter som registreras. Vid hantering av dina personuppgifter, använder vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din data mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse.

För våra CURADEN-webbplatser använder vi krypteringstekniker (SSL eller TLS-kryptering) av säkerhetsskäl för att skydda dina personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll. Låsikonen och ”https: //” i webbläsarens adressfält, visar att webbplatsen är krypterad.

 

3) Typ av personuppgifter som samlas in

Termen ”personuppgifter” i den här sekretesspolicyn syftar till information som kan användas för att identifiera dig personligen.

”Personlig databehandling” betyder någon form av hantering av dina personuppgifter, såsom inspelning, användning, lagring, avslöjande, överföring eller radering av sådan data.

CURADEN registrerar automatiskt personuppgifter när du använder och integrerar med våra webbplatser, webbutiker eller appar. Dessutom registreras de personuppgifter du tillhandahåller automatiskt eller manuellt (t ex. under anmälan och skapandet av din användarprofil eller kundkonto.) Datainsamlingsformulären visar vilken data som samlas in.

3.1 Data som registreras automatiskt

När du använder våra webbplatser, webbutiker eller appar, registrerar CURADEN vissa personuppgifter även om du inte loggar in eller aktivt tillhandahåller information.

Webbplatser:
När du öppnar en CURADEN-webbplats, meddelar sin webbläsare data till oss. Data lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa data lagras inte tillsammans med andra personuppgifter. Följande data registreras:

 • Vilken CURADEN-webbplats som besöks
 • Antal besök, datum, tid och varaktighet för besöket
 • Källan eller referensen till den webbplats från vilken användaren nådde webbplatsen
 • Information om maskinvara och webbläsare (operativsystem, webbläsartyp och version m.m)
 • Använd IP-adress

Uppgifterna lagras i loggfiler för funktionella ändamål på webbplatsen. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och skydda våra IT-systems säkerhet. Inga uppgifter analyseras för marknadsföring i detta sammanhang.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för syftet de samlades till. Uppgifter som registrerats för presentation av webbplatsen raderas i slutet av varje session. De uppgifter som lagras i loggfiler tas normalt bort inom en månad. Lagring under en längre period är endast möjligt om användarens IP-adresser raderas eller kodas så att den begränsade klienten inte längre kan identifieras.

Registrering av uppgifter för att sprida webbplatsen och lagring av data i loggfiler är absolut nödvändigt för att kunna använda webbplatsen. Användaren har därför ingen rätt att invända.

Cookies (Kakor):
För att möjliggöra användningen av olika funktioner använder CURADEN och CURADEN-parterna cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare på datorns hårddisk. De flesta av cookies som används av CURADEN tas bort från hårddisken i slutet av varje webbläsarsession (dvs "session" cookies). Andra kakor kvarstår på din dator vilket gör att CURADEN kan känna igen din dator nästa gång du besöker CURADEN-webbplatsen (dvs "persistent” cookies). Vissa användaruppgifter, såsom webbläsare och platsdata, samlas in och bearbetas. ”Persistent” cookies tas automatiskt bort efter den angivna tidsperioden för den aktuella kakan. Cookies underlättar användningen av CURADEN-webbplatsen och används för att göra CURADEN-webbplatsen attraktiv och lättare att använda. Cookies gör det exempelvis möjligt att välkomna dig med ditt användarnamn, underlätta ifyllning av formulär med dina kontaktuppgifter, kommer ihåg dina språkinställningar eller produkter i kundvagnen. Cookies från våra partnerföretag, särskilt våra annonsörer och sociala medier, kan användas för att samla produkt- och shoppingpreferenser för olika marknadsföringsaktiviteter (dvs. "targeting” cookies). Sådana cookies ger också information om våra besökares shoppingbeteende, så att vi kan erbjuda dig en optimal shoppingupplevelse. Slutligen används cookies när du "gillar" eller rekommenderar CURADEN eller CURADEN-produkter i samband med sociala medier.        

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan också konfigurera dina webbläsare för att blockera cookies. För mer information, se användarvisningarna eller hjälpsystemet i din webbläsare.

Om du inaktiverar cookies kan du inte fullt ut utnyttja alla funktioner på den här webbplatsen.

Platsinformation:
I vissa funktioner på CURADEN-webbplatser, webbutiker eller appar, kan du använda platsspecifika tjänster (t.ex. tandborstning av app / PreventionOne). I sådana fall kommer du att informeras i förväg om att din faktiska plats kommer att spåras och bearbetas. Du kan inaktivera plastbestämning i maskinvaruinställningarna. 

3.2 Data under interaktion med CURADEN, när man öppnar ett kundkonto och för kontraktsbehandling

CURADEN behandlar de personuppgifter du ger oss när du registreras dig hos CURADEN, till exempel genom att registrera eller aktivt tillhandahålla information. Registrering krävs för att lagra visst innehåll och tjänster på vår hemsida och för utförandet av ett kontrakt med dig eller för utförandet av förhandlingsåtgärder.  

Informationskällor:
Merparten av den information som CURADEN registrerar om dig är personuppgifter som du delade med oss frivilligt, till exempel på våra webbplatser, i våra webbutiker, på mobila appar, på lokala företag etc. Andra källor som vi hämtar dina personuppgifter till inkluderar:

 • våra POS-system (det vill säga vissa uppgifter om dig kan registreras när du handlar på vår POS)
 • övriga företag i CURADEN-koncernen
 • tredje part (t.ex. kreditbyråer, brottsbekämpande myndigheter / tillsynsmyndigheter och företag som tillhandahåller kommersiellt tillgängliga databaser m.m.).

Kontakt:
Till exempel ger du oss personuppgifter när du kontaktar oss via kontaktformuläret CURADEN eller via e-post. Datainmatningsformulären visar vilka dataobjekt som samlas in. Dina personuppgifter behandlas av CURADEN för att endast svara på din fråga eller för något annat syfte som du skickade formuläret till och sedan lagrade för teknisk administration. Efter avslutad behandling kommer din fråga eller annat avtalsformulär att raderas, om inte vi enligt lag är skyldiga att behålla uppgifterna.

Kundkonto:
Du har möjlighet att konfigurera ett kundkonto (t.ex. för webbutiken eller preventionOne). För din bekvämlighet tillåter CURADEN dig att använda en "single Sign-on"-metod för våra webbplatser (se punkt 4.1 nedan). Om du har registrerat dig för ett CURADEN-konto loggar du in på alla våra plattformar med samma inloggningsdata (Single Sign-on).

Datainmatningsformulären visar vilka dataobjekt som samlas in. CURADENs blanketter kräver grundläggande personuppgifter, vilket anger vilka inmatningsfält som krävs och vilka som är valfria. De uppgifter som du anger när du skapar ett kundkonto kommer att lagras och endast användas till syftet med kontraktsbehandling om du inte uttryckligen samtycker till mer omfattande användning.

Till exempel kan följande uppgifter begäras och bearbetas:

Personlig information

 • För- och efternamn
 • Födelsedatum och ålder
 • Kön
 • Hemadress
 • Köpvanor
 • Information om köpkraft
 • Kund- och shoppinginställningar
 • Leveransadress
 • Fakturaadress
 • Kreditkort och kontoinformation
 • Språkinställningar;
 • Telefonnummer
 • Mejladresser
 • Kund- eller medlemsnummer
 • Information om prenumerationnyhetsbrev eller annan annonsering
 • Samtycke till reklam
 • Online kundkontoinformation (t.ex. kontoöppningsdatum, användarnamn eller profilbild).

Data om kundens aktivitet

 • Kontraktsuppgifter (inklusive datum för underskrift, typ, innehåll, partier, effektiv period och kontraktets värde samt eventuella hävdade påståenden nedan)
 • Inköpsinformation (inklusive datum, plats och tidpunkt för inköpet, arten, kvantiteten och värdet av de inköpta varorna och tjänsterna, kundvagnen, upphört inköp i kundvagnen, betalningsmetod, betalningsmedel, inköpshistoria)
 • Kundtjänstinformation (inklusive produktavkastning, klagomål, garantianspråk, leveransinformation);
 • Sessiondata om besök på våra webbplatser, mobilappar eller erbjudanden på våra Internetplattformar, multimediaportaler eller sociala nätverk (inklusive besökets varaktighet och frekvens, språk och land, information och webbläsare och datorns operativsystem, Internet protokoll-adresser, sökord och sökresultat, givna utvärderingar)
 • Platsspecifika uppgifter när du använder mobila enheter.

 

Du kan ta bort ditt kundkonto när som helst med hjälp av raderingsfunktionen eller knappen i kundkontot eller genom att skicka ett meddelande till den registeransvarige (se punkt 1 ovan). Efter avtalets fullgörande eller vid borttagning av ditt kundkonto blockeras och lagras data för den kvarhållningsperiod som krävs enligt kommersiell och skattelagstiftning och tas sedan bort vid lagringstidens slut, såvida du inte uttryckligen har godkänt vidare användning av din data eller att vi reserverat en lagligt tillåten användning av data efter att ha informerat dig om sådan användning.

Deltagande i lotteri, pristävlingar eller undersökningar m.m.:
Om du vill delta i lotteri, pristävlingar eller enkäter m.m. kan CURADEN i vissa fall fråga dig om ytterligare personuppgifter, till exempel din postadress, för att kunna skicka priset till dig. Datainmatningsformulären visar vilka uppgifter som samlas in och till vilket syfte. Personuppgifter som samlas in för lotteri, pristävlingar eller undersökningar, tas i allmänhet bort så snart som åtgärden har uppfyllts.

 

4) Syftet med databehandling av CURADEN

Dina personuppgifter används av CURADEN för de ändamål som beskrivs nedan.

4.1 CURADEN "Single Sign-on"

De personuppgifter du ger CURADEN när du registrerar dig, används först för identifiering och autentiseringsändamål för alla våra tjänster. Du kan därför använda samma inloggningsdata oavsett var du är eller vilken enhet du använder. Tack vare det övergripande enkla inloggningen kan våra system identifiera dig oavsett din plats. Det innebär att du inte behöver registrera om du vill använda en ny CURADEN webbtjänst eller reser i ett annat land.

4.2 CURADENs tillhandahållande av varor och tjänster

CURADEN använder dina personuppgifter för att genomföra order och kontrakt, inklusive att skicka bekräftelser av order och vidarebefordran, leveransbekräftelser och för leverans och fakturering.

Dessutom används din information för att kontrollera din ålder för att bekräfta att du har minsta lagstadgad ålder, för att säkerställa att kraven på minsta lagstadgade krav för inköp eller andra ändamål i samband med gällande dataskydd och / eller distributionslagar följs.

Dessutom kan dina personuppgifter användas för att organisera och utföra kundserviceuppgifter, t.ex. efter att du har använt kontaktformuläret för att komma i kontakt med CURADEN.

4.3 Förbättring av CURADEN-produkter och tjänster

CURADEN använder dina personuppgifter för att skapa en profil som hjälper oss att förstå hur CURADENs produkter och tjänster används så att vi kan utveckla mer intressanta och relevanta produkter och tjänster och skräddarsy dem efter dina behov.

4.4 Kommunikationstjänster och andra begärda produkter eller tjänster

CURADEN använder dina personuppgifter för att förbereda, hantera och genomföra kundkommunikation via post eller via elektronisk kommunikationsmedia.

Dessutom använder vi din information för att förbereda de begärda produkterna eller tjänsterna (t.ex. e-post nyhetsbrev, reklamkampanjer, utlottningar, tävlingar, deltagande i evenemang (t ex iTOP-evenemang) m.m..

4.5 Kommentarsfunktion

Om du använder kommentarfunktionen som kan vara tillgänglig på vissa CURADEN-webbplatser, kommer ditt valda användarnamn, datum och tid för inlägget att lagras och visas bredvid din kommentar på webbplatsen. Vi loggar och lagrar även din IP-adress. IP-adressen sparas för spårningsändamål i händelse av att tredje parts rättigheter bryts mot en kommentar som görs eller om olagligt innehåll är publicerat. Om en tredje part klagar över innehållet du har publicerat och vår undersökning bekräftar att det är olagligt kommer du att kontaktas på den e-postadress du har angett. CURADEN tar bort kommentarer som anklagats vara olagliga av tredje part.

Du kan välja att följa svaren på din kommentar eller följa upp kommentarer. Om du väljer att följa, kommer du att få ett bekräftelsemail för att validera din e-postadress (dubbel inloggningsprocess). Ditt val att delta i pågående kommentarer kan återkallas när som helst med effekt för framtiden. Ytterligare information om hur man väljer att sluta följa, kommer att finnas på bekräftelsemailet eller CURADEN-webbplatsen.

 4.6 CURADEN Appar

CURADEN tillhandahåller flera appar som låter dig ladda upp och/eller spara viss information. Beroende på appen kan du bli ombedd för olika personuppgifter (t.ex. ditt namn, ålder, tandvårdsinformation (frekvens, varaktighet, blödningsindex m.m.), plats, m.m.). Inskrivningsformuläret anger vilken information som krävs för att tillhandahålla tjänsten och vilken information som är frivillig.

4.7 Marknadsaktiviteter och evenemang

Dessutom kan CURADEN i enlighet med gällande lag och i förekommande fall behandla dina personuppgifter och personuppgifter från tredje part för följande ändamål, som finns i våra (eller i förekommande fall eventuella tredje parters) berättigade intresse, som:

 • Sändning av reklam, nyhetsbrev eller reklamutskick samt organisering, tävlingar och prisbilder, inkluderar anmälan och publicering av vinnarna på CURADEN-webbplatser, multimediaportaler eller sociala nätverk.
 • Organisering och speciella tillfällen som evenemang och reklamevenemang.
 • För att förhindra onödig annonsering tack vare resultaten från analysen av kundbeteende, för anpassad och individualiserad direktmarknadsföring.
 • Individuell, personlig och/eller anonym och grupprelaterad identifiering, klassificering och analys av nuvarande och potentiella kundbehov och intressen.
 • Individuell, personlig och/eller anonym och grupprelaterad klassificering och analys av kundbeteende och potential.
 • Statistisk analys av kundbeteende baserat på anonymiserad kundinformation.

 

5) Överföring av personuppgifter till tredje part


För databehandling och lagring arbetar CURADEN tillsammans med andra företag och privatpersoner eller ingår i underleverantörsavtal med företag eller privatpersoner. När företag utför tjänster för CURADEN, skriver vi in skriftliga avtal med dessa företag för att säkerställa att de inte kan använda din personliga information för andra ändamål än de som tydligt specificerats eller krävs enligt lag. CURADEN överför dina uppgifter till tredje part i de fall som definieras nedan.

5.1 Användarvillkor och säkerhet

CURADEN överför dina uppgifter till tredje part:

 • för att säkerställa skyddet och säkerheten för alla CURADEN-kunder och tredje part (t.ex. teknisk supporttjänst relaterad till CURADEN-webbplatsen).
 • för att skydda CURADENs, CURADENs kunder och tredje mans rättigheter och egendom.
 • för att tillämpa CURADENs användarvillkor som du har accepterat eller andra tillämpliga regler.
 • för att följa lagliga skyldigheter för offentliggörande av CURADEN enligt lag eller i rättsliga förfaranden (order utfärdade av en domstol eller av en brottsbekämpande myndighet m.m.).

5.2 Orderbehandling och kreditkontroll

Dina uppgifter kan överföras av CURADEN:

 • När företag utför tjänster för CURADEN, t ex paketleverans, betalningsbearbetning eller kundservice, i den utsträckning som uppgiftsöverföringen är nödvändig för leverans av varor eller tjänster.
 • Paketleverans och leverans kan hanteras av vidarebefordringsagenter som Swiss Post, DHL (Deutsche Post AG), DPD (DPD Deutschland GmbH), UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co), m.m.
 • Om du ger ditt uttryckliga samtycke i beställningsprocessen kan din e-postadress meddelas [till speditören] före leverans, så att du kan komma överens om leveransdatum eller få ett meddelande om leverans. I annat fall kommer mottagarens namn och leveransadress att ges till speditören för leverans, men endast i den utsträckning som krävs för leverans av produkten. I det fallet kommer du inte att kunna komma överens om leveransdatum i förväg hos vidarebefordringsagenten eller begära leveransstatusinformation. Du kan återkalla ditt tillstånd med effekt för framtiden genom att adressera datakontrollanten (se punkt 1 ovan).
 • I den utsträckning som behövs för betalningsbehandling kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till det kreditinstitut som är inblandat för betalningsbehandling. Sådan information ska endast vidarebefordras i den utsträckning som är nödvändig för betalningsbehandlingen.
 • När det gäller kreditkortsbetalningar kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till följande betalningslösningar under betalningsbehandlingen:
 • Saferpay från SIX Payment Services Ltd, Hardturmstrasse 201, 8005 Zürich;
 • Datatrans Ltd, Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zürich.
 • Vid betalning via PayPal, ger vi din betalningsinformation till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal") under betalningsbearbetningen. För ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, se PayPal: s integritetspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
 • För att skydda vårt legitima intresse för att bestämma våra kunders solvens och för att förhindra bedrägerier och andra former av missbruk. I sådana fall förbehåller sig CURADEN och de berörda kreditinstituten rätten att utföra verifikationer eller kontrollera kreditbetyg före betalningstransaktioner, särskilt om CURADEN erbjuder prestanda före betalning (t.ex. leverans med faktura). Därför kan interna och externa informationskällor användas eller vidarebefordras till kreditrapporteringsorgan.

Du kan när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till den registeransvarige eller kreditinstitutet, men CURADEN eller kreditinstitutet ska i förekommande fall behålla rätten att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att behandla din betalning enligt kontraktet.

5.3 Analys- och marknadsaktiviteter

CURADEN överför dina uppgifter till tredje part:

 • För att kunna skicka direktmarknadsföring med ditt samtycke eller i våra legitima intressen (se punkt 6 nedan)
 • Om du inte har begränsat användningen av cookies när du öppnar CURADEN-webbplatsen använder CURADEN analytiska verktyg och tjänster från tredje part för att utföra online-marknadsföring eller webbanalys (se punkt 7 nedan).
 • Om du frågar CURADEN att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje parts webbplatser eller plattformar, t.ex. webbplatser för sociala nätverk. Observera att efter överföring av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till ett annat företag är de uppgifter som mottas av det andra företaget underlagt det andra företags dataskyddspraxis (se punkt 8 nedan).

 

6) Användning av personuppgifter för direktmarknadsföring

6.1 Registrering av e-postnyhetsbrevet

När du fyller i din e-postadress har du möjlighet att anmäla dig till olika e-postnyhetsbrev (t.ex. om produkter, produktnyheter, lediga platser etc.) i CURADEN för att få regelbunden information om våra erbjudanden eller lediga jobb. Att tillhandahålla ytterligare information, till exempel dina för- och efternamn, är valfritt och kommer att användas så att vi kan adressera dig personligen.

Nyhetsbrevet skickas inte till dig förrän du har skrivit in din e-postadress och klickat på länken i det bekräftelsemail som skickas till dig (dubbel inloggningsprocess). Genom att klicka på länken för bekräftelse, informerar du CURADEN om ditt tillstånd att använda dina personuppgifter. För att registrera ditt samtycke lagrar CURADEN din IP-adress och datum då du godkänner det.

Varje nyhetsbrev för e-postmeddelanden innehåller en länk som låter dig avsluta prenumerationen från postlistan. Alternativt kan du kontakta dataskyddsansvarig (se punkt 1). Dina personuppgifter kommer då att raderas, om inte ytterligare användning av uppgifterna är tillåten enligt lag.

6.2 Mejlande av e-postnyhetsbrev till befintliga kunder

CURADEN behandlar personuppgifter från dig och andra personer, som också kan komma från offentligt tillgängliga källor, i den utsträckning som det är tillåtet och anses lämpligt för oss, även för reklam- och marknadsföringsändamål eller i syfte att förvärva kunder där vi (och ibland även tredje parter) har ett motiverat intresse som motsvarar syftet.

Därför är CURADEN enligt lag tillåtet att skicka dig med post eller e-post, regelbundna erbjudanden för produkter eller tjänster från vårt sortiment som liknar de föremål du köpte, även utan ditt uttryckliga samtycke om du gav din e-postadress till CURADEN när du köpte varor eller tjänster.

Du har rätt till, när som helst med verkan för framtiden, att förbjuda din post- eller e-postadress som används för ovanstående marknadsföringsform genom att klicka på länken i e-postmeddelandet för att ta bort dig från postlistan, eller genom att skicka ett meddelande till dataskyddsansvarig. Vid mottagandet av din invändning kommer användningen av din e-postadress för marknadsföringsändamål att upphöra utan dröjsmål.

6.3 Nyhetsbrevet via MailChimp

För att skicka e-postbrev, arbetar CURADEN med den tekniska tjänsten "MailChimp" från företaget The Rocket Science Group, LLC d / b / a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (www.mailchimp.com/), som CURADEN vidarebefordrar den data som du ger oss när du anmäler dig till nyhetsbrevet. Observera att dina uppgifter generellt kommer att överföras till en MailChimp-server i USA och lagras där.

MailChimp använder den informationen för mejl och statistisk analys av nyhetsbrev på beställning av CURADEN. För analys innehåller de skickade e-posterna så kallade "webbeacons" eller "tracking pixels" (enpixelbildfiler) som lagras på vår hemsida. De låter oss till exempel veta om du öppnade ett nyhetsbrev och vilka länkar du klickade på. Teknisk information registreras också (t.ex. öppettid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Sådan data samlas uteslutande i pseudonymiserat format och är inte kopplat till dina andra personuppgifter, vilket innebär att det är omöjligt att bestämma din identitet på den grunden. Sådan data används exklusivt för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten från dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarens intressen.

Dessutom kan MailChimp själv använda sådana uppgifter för sina egna legitima intressen i behovsbaserad design och optimering av tjänsten för marknadsundersökningsändamål för att till exempel bestämma mottagarnas hemländer. MailChimp använder inte uppgifter från våra nyhetsbrevsmottagare, men skriver direkt till dem eller vidarebefordrar uppgifter till tredje part.

Om du gör invändningar mot dataanalysen för statistiska ändamål måste du avregistrera nyhetsbrevet.

För att skydda dina uppgifter i USA har CURADEN och MailChimp ingått ett databehandlingsavtal baserat på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att möjliggöra överföring av dina personuppgifter till MailChimp. Intresserade kan se det databehandlingsavtalet på följande adress: mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/.

Dessutom är MailChimp certifierat enligt EU-U.S. och schweiziska-us. Privacy Shield Framework, som kräver att MailChimp överensstämmer med gällande bestämmelser om dataskydd. MailChimps sekretesspolicy publiceras på: mailchimp.com/legal/privacy/

 

7) Online Marketing och Web Analytics Services

Den anonymiserade data som registreras nn i cookies när du öppnar vår webbplats kan användas för analytiska ändamål och för att optimera vår webbplats i förhållande till tjänster från tredje part. Sådana tredje parter kan i så fall samla in personuppgifter om CURADEN-användare i begränsad utsträckning, i den utsträckning de kan känna igen dem utifrån egna cookies eller loggar.

CURADEN använder följande tjänster från tredje part för online-marknadsföring och webbanalystjänster:

Webanalys-verktyg ger statistik och grafik som ger insikter om användningen av våra webbplatser och användarnas webbläsarbeteende. I processen överförs data om användningen av en webbplats till den server som används för detta ändamål. Sådana servrar kan vara placerade utomlands, beroende på leverantören av verktyg för online-marknadsföring eller webbanalys.

 7.1 Google-verktyg

När det gäller verktyget Google Analytics som används för webbanalys, överförs de registrerade uppgifterna, inklusive avkortade IP-adresser, vilket förhindrar identifiering av enskilda enheter.

Online-marknadsföringsverktyget DoubleClick använder cookies för att infoga annonser som är relevanta för användaren, för att förbättra rapporterna om kampanjprestanda eller för att förhindra att en viss användare ser flera annonser flera gånger. Google använder ett cookie-ID för att spela in vilka annonser som läggs in i vilken webbläsare för att förhindra att de visas flera gånger. Dessutom kan DoubleClick använda cookie-ID för att registrera "konverteringar", som är relaterade till annonsförfrågningar. Så är det till exempel när en användare ser en DoubleClick-annons och öppnar sedan annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Enligt Google innehåller inte DoubleClick Cookies någon personlig information.

På grund av de använda Google-verktygen, sätter din webbläsare automatiskt upp en direkt anslutning till Googles server. CURADEN har ingen kontroll över omfattningen och vidare användning av data som samlas in av Google med hjälp av det här verktyget.

Google följer schweiziska och EU:s bestämmelser om dataskydd och har registrerat sig hos det amerikanska handelsdepartementet för "schweizisk-amerikansk integritetssköld" och "sekretesskydd för EU och USA" (för information om sekretesskydd, se https: //www.privacyshield .gov). Alla överföringar av sådan information av Google till tredje part kommer endast att göras i den utsträckning som tillåts enligt lagbestämmelser eller för orderbehandling.

Om du vill bli utesluten från spårningsåtgärderna för analytiska tjänster måste du justera webbläsarinställningarna för att blockera relevanta cookies (se punkt 3.1: Justera cookies-inställningarna i din webbläsare). Du kan permanent inaktivera reklam-cookies genom att välja lämplig inställning i din webbläsares programvara eller genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som finns tillgänglig på följande länk: www.google.com/settings/ads/plugin?hl= de

För mer information om Googles dataskydd, se leverantörens sekretesspolicy på: www.google.de/intl/de/policies/privacy

7.2 Webanalys av Matomo (tidigare PIWIK)

Matomo-programvaran registrerar följande information när du öppnar enskilda sidor på vår hemsida:

 1. Två byte av IP-adressen för användarens anropssystem
 2. Den anropade webbplatsen
 3. Webbplatsen från vilken användaren nådde den anropade webbplatsen (Referensen)
 4. De subsidor som anropas från den anropade webbplatsen
 5. Längden på besöket på webbplatsen
 6. Frekvensen att anropa webbplatsen.

I processen körs Matomo-programvaran uteslutande på våra webbservrar, så att användarens personuppgifter endast lagras där och inte delas med tredje part. Programvaran är inställd för att maskera två byte av varje IP-adress istället för att lagra den fullständiga adressen (t.ex. 192.168.xxx.xxx). Den avkortade IP-adressen kan inte längre identifieras med den samtalande datorn.

Uppgifter som inte längre behövs för vår registrering raderas inom en månad.

Cookies lagras på användarens dator och skickas till vår webbplats från den. Därför har du som användare en fullständig kontroll över användningen av cookies eftersom du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller begränsa överföringen (se punkt 3.1: Justera cookies-inställningarna i din webbläsare). Du kan när som helst manuellt radera cookies som sparats på din dator eller ställa in din webbläsare för att ta bort dem automatiskt. Om du inaktiverar cookies för vår webbplats kan du kanske inte utnyttja vår webbplats funktioner fullt ut.

7.3 Facebook-verktyg (Facebook Audience, Facebook Pixel)

Facebook Pixel är ett analysverktyg som mäter annonseringens effektivitet på Facebook. Det hjälper annonsörer att förstå vem som utför vilka åtgärder på webbplatsen. Om användarna ger sitt uttryckliga samtycke kan verktyget användas för att spåra användarens beteende efter att ha visats eller klickat på en Facebook-annons. Denna process används för att analysera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål och därmed hjälpa till att optimera framtida reklamkampanjer.

Uppgifterna är anonyma för CURADEN och kan därför inte användas för att identifiera användaren. Uppgifterna lagras och bearbetas av Facebook, så att data kan kopplas till relevant användarprofil och användas av Facebook för egna reklamändamål i enlighet med Facebooks datapolitik (www.facebook.com/ca/privacy/). Du kan tillåta Facebook och dess partners att infoga reklam på och utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator för det ändamålet. Sådan bearbetning utförs inte om du inte ger ditt uttryckliga samtycke.

Facebook Inc., med sin bas i USA, är certifierad enligt EU-U.S. och schweiziska-U.S. integritetskyddsramar, som säkerställer överensstämmelse med de dataskyddsstandarder som är tillämpliga i Schweiz och i EU.

För att inaktivera användningen av cookies på din dator kan du justera inställningarna för din webbläsare för att förhindra framtida lagring av cookies på datorn och/eller för att radera eventuella cookies som redan lagrats. Om du blockerar alla cookies kan du dock inte längre använda vissa funktioner på våra webbplatser. Du kan också inaktivera användningen av cookies av tredje parts leverantörer som Facebook på följande webbplats för Digital Advertising Alliance: www.aboutads.info/choices/

 

8) Användning av sociala medier: Social Media plug-in

8.1 "Single Sign-on"-process med hjälp av ett socialt mediakonto

CURADEN låter dig använda din inloggningsinformation för ditt användarkonto på ett socialt nätverk (t.ex. Facebook eller Google+) för att logga in och/eller skapa ett kundkonto. När sociala medier plug-in (insticksprogram) används, delas användarens personuppgifter med sociala nätverksleverantörer.

När du öppnar en CURADEN-webbplats som innehåller en sådant plug-in, skapar din webbläsare en direkt anslutning till det relevanta sociala nätverkets servrar. Innehållet i plug-in kommer sedan att sändas direkt från det sociala nätverket till din webbläsare och integreras i den sida du tittar på. Genom att integrera plug-in kommer det sociala nätverket att informeras om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår hemsida, även om du inte har någon profil med det aktuella sociala nätverket eller inte är inloggad på det. Sådan information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till ett av de sociala nätverkets servrar, där den är lagrad.

8.1.1 Facebook Connect

Om du vill använda din Facebook-profil för att logga in på CURADEN-webbplatsen, kan du använda den enkla inloggningsprocessen i det sociala plug-in "Facebook Connect". Det sociala plug-in "Facebook Connect" drivs av det sociala nätverket Facebook, från Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Du kan känna igen "Facebook Connect" med den blå knappen med Facebook-logotypen och etiketten "Logga in med Facebook" eller "Anslut med Facebook".

Du kan också klicka på "Facebook Connect"-knappen på vår hemsida för att logga in eller registrera dig på vår hemsida med hjälp av dina Facebook Connect användardata.

När du klickar på knappen "Facebook Connect" på vår hemsida, för att vi ska kunna få den allmänna informationen i din Facebook-profil och de uppgifter du har gjort generellt tillgängliga genom att välja "Public" i dina Facebook-sekretessinställningar, måste du först uttryckligen samtycka till datadelning med Facebook genom att välja lämpligt alternativ före inloggningsprocessen. Sådan information innehåller ditt användar-ID, namn, profilbild, ålder och kön.

Observera att enligt dina ändringar i Facebook’s sekretesspolicy och användarvillkor, om du beviljar ditt samtycke, kan dina profilbilder, dina kompisars användar-ID och vänskapslistor också delas med oss ​​om du har ställt dessa objekt till "offentliga" i din Facebook-sekretessinställningar. De data som delas av Facebook kommer att användas av oss för att skapa ett användarkonto med nödvändiga uppgifter (titel, förnamn, efternamn, adress, land, e-postadress, födelsedatum) och sedan lagras och bearbetas, i fallet då du har samtyckt till att sådan information får lämnas på Facebook. Och vice versa, med ditt samtycke kan vi dela data (t.ex. information om din bläddring eller shoppingbeteende) med din Facebook-profil.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till vår datasäkerhetsansvarig (se punkt 1).

Facebook Inc., med bad i USA, är certifierad enligt EU-U.S. och schweiziska-US. integritetskyddsramar, som säkerställer överensstämmelse med de dataskyddsstandarder som är tillämpliga i Schweiz och i EU.

För mer information om syftet och omfattningen av de uppgifter som samlats in och vidarebearbetning och användning av uppgifterna via Facebook, samt dina relaterade rättigheter och valfria integritetsinställningar, se Facebooks datapolicy på: http: //www.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook ska tilldela data som samlats in på vår webbplats direkt till din Facebook-profil, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt blockera nedladdning av Facebook-plug-in med tillägg till din webbläsare, t.ex. genom att använda "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/).

8.1.2 Inloggning på Google+

Om du vill logga in på CURADEN-webbplatsen med din Google+ -profil kan det sociala tilläggsprogrammet "Google+ Inloggning" låta dig använda processen för enstaka inloggning. Det sociala tilläggsprogrammet "Google+ Inloggning" drivs av det sociala nätverket Google+, av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google+"). Du kan känna igen de sociala tilläggsprogrammen för "Inloggning på Google+" på vår webbplats med den röda knappen med Google+-logotypen och etiketten "Google Inloggning" eller "Logga in med Google".

Du kan också klicka på knappen "Google+" på vår webbplats för att logga in eller registrera dig på vår webbplats med användaruppgifterna för din Google+. När du klickar på knappen "Google+" på vår webbplats, så att vi kan få informationen i din profil på Google+ som du har gjort generellt tillgänglig i dina privata inställningar för Google+, måste du först uttryckligen godkänna datadelning med Google+ genom att välja lämpligt alternativ före inloggningsprocessen. Sådan information inkluderar ditt användar-ID, namn, profilbild, ålder och kön.

Observera att enligt dina ändringar i Googles sekretesspolicy och användarvillkor kan du även dela dina profilbilder, dina vänners användar-ID och vänskapslista med dig om du har godkänt ditt samtycke, om du har ställt dessa objekt till "offentliga " i dina Facebook-sekretessinställningar. De data som delas av Google+ kommer att användas av oss för att skapa ett användarkonto med nödvändiga uppgifter (titel, förnamn, efternamn, adress, land, e-postadress, födelsedatum) och sedan lagras och bearbetas, om fallet är att du har samtyckt till att sådan information lämnas ut på Google+. Och vice versa, med ditt samtycke kan vi dela data (t.ex. information om din bläddring eller shoppingbeteende) med din Google+ profil.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till vår datasäkerhetsansvarig (se punkt 1 ovan).

Google LLC, med bas i USA, är certifierad enligt EU-U.S. och schweiziska-US. Privacy Shield Framework, som säkerställer överensstämmelse med de dataskyddsstandarder som är tillämpliga i Schweiz och i EU.

För mer information om syftet och omfattningen av de insamlade uppgifterna och vidare bearbetning och användning av data från Google+, samt dina relaterade rättigheter och valfria sekretessinställningar, se Google+ sekretesspolicy på: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Du kan se användarvillkoren för "Google+ inloggning" här: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

8.2 Använda sociala medier med hjälp av "sociala medier plug-in"

CURADEN kan använda sociala medier plug-in på webbplatsen, t.ex. från sociala nätverk som Facebook, Google+, Twitter eller Instagram. Dessa plattformar har sin egen integritetspolicy, som ligger utanför CURADENs kontroll.

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker CURADEN-webbplatsen har vi integrerat två olika mekanismer:

 • DoubleClick-lösning (Facebook, Google+, Twitter)

Inställningarna för sociala nätverk är initialt inaktiverade och kan integreras på webbplatsen med hjälp av en "2-klicks"-lösning. Inaktiverade plug-in kan inte konfigurera en anslutning till sociala nätverkets servrar tills du uttrycker ditt samtycke till datadelning genom att dubbelklicka på dem. Då kommer din webbläsare att anslutas direkt till den sociala plattformens servrar. Innehållet i det relevanta plug-in kommer sedan att sändas direkt från det sociala nätverket till din webbläsare och integreras i webbplatsen. Därefter kommer detta plug-in att dela data (inklusive din IP-adress) med det sociala nätverket. CURADEN har ingen kontroll över omfattningen av de uppgifter som samlas in av det sociala nätverket genom plug-in. Genom att integrera plug-in kommer det sociala nätverket att informeras om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår hemsida, även om du inte har någon profil med det aktuella sociala nätverket eller inte är inloggad för närvarande. Den samlade informationen (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till ett av de sociala nätverkets servrar, där det är lagrat. När du interagerar med plugin-programmen kommer motsvarande information också att sändas direkt till ett av de sociala nätverkets servrar och lagras där. Den informationen kommer också att publiceras på din sociala nätverksprofil och dina kontakter kommer visas där.

 • Shariff-lösning (LinkedIn, Instagram)
  Knapparna i sociala nätverk som LinkedIn och Instagram integreras i webbplatsen med hjälp av en HTML-länk. Sådan integration garanterar att när du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar, kommer ingen direktanslutning att ställas in med sociala nätverkets servrar. När du klickar på knappen visas ett nytt webbläsarfönster och sidan i det sociala nätverket kommer att anropas där du kan interagera med plug-in (det kan hända att du måste ange dina inloggningsuppgifter först).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på det aktiverade plugin igen för att inaktivera det, eller genom att logga ut från det sociala nätverket och stänga webbplatsen. Sådan återkallelse påverkar emellertid inte de uppgifter som redan överförs till det sociala nätverket.

De sociala nätverk som anges nedan har undertecknat EU-U.S. och schweiziska-US. Privacy Shield Framework, som intygar överensstämmelse med de dataskyddskrav som gäller i Schweiz och i EU.

8.3 Använda YouTube-videor

CURADEN använder YouTube-inbäddningsfunktionen för visning och uppspelning av videon från "YouTube", som ägs av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Det utökade dataskyddsläget används, vilket enligt YouTube inte börjar lagra användarinformation förrän uppspelning av videon. När uppspelningen av en inbäddad YouTube-video har lanserats använder YouTube cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt "YouTube" används sådan information för att spela in videostatistik, förbättra användarvänlighet och förebygga missbruk. Om du är inloggad i Google kommer dina data att tilldelas direkt till ditt konto om du klickar på en video. Om du inte vill att dina data ska tilldelas din YouTube-profil måste du logga ut innan du klickar på knappen. Google lagrar och analyserar dina data i form av användarprofiler (även när det gäller användare som inte är inloggade). Sådan analys utförs, i synnerhet baserat på Googles legitima intressen för visning av personlig annonsering, marknadsundersökning och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. Du har rätt att invända mot bildandet av denna användarprofil, i vilket fall du måste utöva rätten på YouTube.

Oavsett uppspelning av de inbäddade videoklippen skapas en anslutning varje gång du öppnar webbplatsen med Googles nätverk "DoubleClick", vilket kan utlösa ytterligare databehandling som ligger utanför vår kontroll.

Google LLC, med bas i USA, är certifierad enligt EU-U.S. och schweiziska-US. Privacy Shield Framework, som säkerställer överensstämmelse med de dataskyddsstandarder som är tillämpliga i Schweiz och i EU.

För mer information om YouTubes dataskydd, se leverantörens sekretesspolicy på: www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

9) Barn som webbplatsanvändare

I allmänhet samlar vi inte medvetet in några personuppgifter om barn och tonåringar under 16 år. Om vi upptäcker att vi oavsiktligt samlat in privata uppgifter om barn och tonåringar under 16 år, vidtar vi åtgärder för att ta bort sådan information så snart som möjligt, såvida inte vi enligt gällande lagar är skyldiga att behålla denna information.

Om vi vet att ett barn är över 16 år men anses vara minderårigt enligt gällande lagar, försöker vi få samtycke från barnets förälder eller vårdnadshavare innan barnets personuppgifter används.

 

10) Lagringstid

CURADEN behåller endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att följa gällande lagar och skydda våra rättigheter (lagstadgad kvarhållningsperiod, t.ex. bevarandeperioder enligt kommersiell eller skattelag) eller så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna var insamlade.

I synnerhet behåller CURADEN de personuppgifter som samlats in från kunderna i enlighet med de angivna perioderna och raderar därefter sådana uppgifter, såvida det inte finns lagstadgade uppehållsuppgifter eller skäl att inte radera uppgifterna om operativ registrering, eller vi har informerat dig om förskott av olika lagringsperioder.

 • Uppgifter som samlats in vid inköpet i nätbutiken lagras i allmänhet under en tioårsperiod efter den senaste processoperationen för bokföringsskäl.
 • Data för marknadsföringsåtgärder och reklamändamål ska härledas från principen om lagringen är nödvändig för reklamadressen. Normalt raderas data senast två år efter att de inte längre används för reklamändamål.
 • Data från korrespondens, till exempel med hjälp av kontaktformulär, kommer att behållas i sex veckor efter den senaste bearbetningsoperationen och sedan raderas.
 • Data från sökande kommer att raderas efter sex månader vid avslag. Om den sökande samtycker till ytterligare lagring av hans eller hennes personuppgifter, lagras uppgifterna på våra system och tas bort inom två år. Om den sökande är anställd överförs uppgifterna till ett anställdas informationssystem.
 • Personuppgifter som samlas in av CURADEN för webbanalys tas bort så snart de inte längre behövs eller i alla fall senast den lagstadgade maximal lagringsperioden. I allmänhet raderas sådana uppgifter en månad efter inmatningen.
 • Uppgifter som lagts in för att förbereda webbplatsen, tas bort vid slutet av den aktuella sessionen. Data som lagras i loggfiler raderas senast efter en månad.

 

11) Lagringsplats och internationella överföringar av dina personuppgifter

CURADEN lagrar och behandlar dina personuppgifter i Schweiz.

Det kan också finnas fall där CURADEN måste överföra dina personuppgifter inom Europeiska unionen (EU), där det finns en lämplig standard för dataskydd eller utanför EES-området till ett land som inte säkerställer samma standard för dataskydd som det land där våra produkter och/eller tjänster används i allmänhet. Om de personuppgifter som du lämnar under registrering av ett CURADEN-konto eller när du interagerar med CURADEN-webbplatsen behandlas utanför EU eller EES, ska vi vidta rimliga åtgärder för att säkerställa ett adekvat skydd för dina personuppgifter.

Om standarden för dataskydd i ett land inte garanteras med en adekvat lösning, ska vi ingå ett avtal som säkerställer att skyddet av dina personuppgifter alltid kommer att motsvara det i Schweiz. För att göra så ska vi vidta en eller flera av följande åtgärder:

 

12) Rätt till inspektion, ändring och radering av dina personuppgifter

CURADEN har implementerat mekanismer för att säkerställa att du kan utöva dina juridiska rättigheter avseende dina personuppgifter.

När datakontrollanten (se punkt 1 ovan) har mottagit din förfrågan och tillräcklig information för att bekräfta din identitet, ska vi förse dig med en kopia av dina personuppgifter som vi har tillgång till för vilka du har en laglig rätt till åtkomst. Dessutom ska vi informera dig om syftet med hur dina personuppgifter används, om mottagaren av dina personuppgifter och källan till informationen.

Du kan när som helst kontakta CURADEN skriftligen för att begära ändringar av vissa personuppgifter som du anser vara felaktiga eller obetydliga, eller be oss att blockera, ta bort eller på annat sätt ta bort dina personuppgifter i den omfattning som tillåts enligt gällande lag. Vi ska uppdatera, blockera, radera eller ta bort dina personuppgifter enligt lag.

Dessutom har du möjlighet att återkalla ditt samtycke som du tidigare beviljat CURADEN för marknadsföring och marknadsföringskommunikation. Marknadsföringskommunikation innehåller en enkel mekanism för att avregistrera sig från framtida meddelanden, till exempel en hyperlänk som du kan klicka på för att avbryta. Du kan avsluta prenumerationen genom att följa anvisningarna i relevant kommunikation som du har fått på en viss kanal eller genom att använda inställningarna för ditt CURADEN-kundkonto. Alternativt kan du kontakta oss direkt med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Observera att även efter att ha mottagit din begäran om att blockera eller radera dina personuppgifter kan vi vara skyldiga att behålla några av dina personuppgifter i enlighet med våra lagstadgade eller avtalsenliga registreringsskyldigheter (t.ex. för fakturering), i vilket fall vi ska bara blockera dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för det ändamålet. Dessutom kan radering av dina personuppgifter medföra att du inte längre kan ta emot eller använda de tjänster som du har anmält dig till. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att kräva att vi överför dina personuppgifter i ett vanligt format till dig eller till en utsedd tredje part.

 

13) Kontakt

Om du har frågor om denna policy, skicka ett brev till Curaden AG, Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00 eller ett mail till info@curaden.ch.

The following analytical tools are used (click to deactivate use for this website in your current browser):
xs
sm
md
lg