Klorhexidinsystem CURASEPT ADS®

CURASEPT ADS®

Klorhexidinsystem CURASEPT ADS®

Effektiv munskölj med klorhexidin, med minimala biverkningar tack vare vårt unika ADS® - Anti Discoloration System.
Inga problem med missfärgning och smakpåverkan - men med full CHX effekt.

Full klorhexidineffekt, minimala biverkningar och stor förtroendeskapare

Slumpmässiga dubbla och tredubbla blindstudier av CURASEPT ADS ® bekräftar effekten av både CHX och ADS ® (Anti Discoloration System). Dessa studier är uppbackade i det dagliga arbetet eftersom fler och fler tandläkare rekommenderar sina patienter CURASEPT ADS®.

Klorhexidinsystem CURASEPT ADS® - Fler och fler

Fler och fler

Varför ordinerar så många kliniker CURASEPT ADS ® som klorhexidin behandling? Dessa kliniker vill vara säkra på att deras patienter verkligen utföra denna CHX behandlingen. Till skillnad från andra CHX produkter, orsakar CURASEPT ADS ® inte några problem med missfärgning och smakpåverkan, samtidigt som den förebygger bakteriell plack. Denna effekt har bekräftats av slumpmässiga, dubbel och trippelblinda studier. Resultat: CURASEPT ADS ® inger stort förtroende - av mycket goda skäl.

Klorhexidinsystem CURASEPT ADS® - CURASEPT ADS® – systemet med långtidseffekt

CURASEPT ADS® – systemet med långtidseffekt

Tandvård utan klorhexidin är otänkbart: CHX har utmärkta antibakteriella egenskaper och en mycket hög substantivitet, vilket innebär att den stannar där den är och fortsätter behandlingen i munnen längre. Trots denna långsiktiga effekten av munskölj med klorhexidin, har vi valt at komplettera med tandkräm med CHX. Också denna enligt vårt ADS ®  system och fri från natriumlaurylsulfat (SLS): SLS påverkar klorhexidinfunktionen och är ett kontroversiellt skummedel som finns i nästan alla tandkrämer. Våra Curaproxprodukter är helt fri från SLS.

Klorhexidinsystem CURASEPT ADS® - Full CHX effekt med minimala biverkningar

Full CHX effekt med minimala biverkningar

Studier har visat att CURASEPT ADS ® är effektiv. Dessa vetenskapliga studier är slumpmässiga dubbla och tredubbla blindstudier med ett tillräckligt stort antal deltagare för att säkerställa meningsfulla slutsatser.

Till exempel, så har tre av dessa studier (Cortellini, Basso och Bernardi) kommit fram till följande slutsatser::

  • CURASEPT ADS® har en CHX effekt som övriga munsköljmedel
  • CURASEPT ADS ®  leder mycket sällan till missfärgning.
  • CURASEPT ADS ® orsakar minimalt med smakförändringar

Slumpmässiga dubbla och tredubbla blindstudier av CURASEPT ADS ® är en aspekt. Den andra är de många tandläkare som använder CURASEPT ADS ® i sina kliniker, inte bara i Schweiz utan i hela världen. 

 

Cortellini om CURASEPT ADS®

“Chlorhexidine with ADS is as efficient in reducing the signs of gum inflammation, in comparison to a mouthwash exclusively with chlorhexidine”. Cortellini in a cross-over, randomized, triple-blind clinical single-centre study (CORTELLINI P, PINI PRATO G, TONETTI M ET AL. Chlorhexidine with an Anti Discoloration System after periodontal flap surgery: clinical trial. J Clin Periodontol 2008; 35: 614-620)

Bernardi om CURASEPT ADS®

“After a fortnight, no remarkable differences were found between a mouthwash containing chlorhexidine only and another one with chlorhexidine+ADS, as for Plaque Index and Gingival Index”. Bernardi in a randomised, cross-over, double-blind, controlled international study (BERNARDI F, PINCELLI MR, CARLONI S ET AL. Chlorhexidine with an Anti-Discoloration System. A comparative study. Int J Dent Hyg. 2004; 2: 122-6)

Basso om CURASEPT ADS®

“Plaque and Gingival Index have shown a similar trend, both with a traditional mouthwash with chlorhexidine and with a mouthwash with chlorhexidine+ADS”. Basso in a randomised, cross-over, double-blind, controlled Italian study (BASSO ET AL. A modified mouthwash, to reduce the discoloration caused by chlorhexidine. Dental Cadmos, set 76 (7), 2008)

Klorhexidinsystem CURASEPT ADS® - Curasept ADS® - familjen

Curasept ADS® - familjen

Alla tillhör familjen och kompletterar varandra: munskölj, tandkräm och gel.

xs
sm
md
lg