הצהרת הגנה על נתונים

הצהרת הגנת נתונים זו מתארת כיצד אנו בקוראדן איי.ג'י אוספים, שומרים ומשתמשים במידע המתייחס למשתמשים פרטיים באתר זה. כאשר את/ה מבקרים באתר זה, את/ה מודה ומסכים כי המידע ייאסף וישמש כמתואר בהצהרת פרטיות זו.

 חובות הגנה על נתונים

המונח 'נתונים אישיים' כפי שמופיע בהצהרת ההגנה על נתונים זו, מכסה מידע אשר יאפשר לצד שלישי לזהות אותך וכולל את שמך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובת הדואר או מספר הטלפון שלך. אנו נשתמש בנתונים האישיים שלך רק כמתואר בהצהרת ההגנה על נתונים זו.

שימוש בנתונים אישיים

לא נדרש רישום עבור רוב השירותים שאנו מציעים; זה אומר שאפשר לבקר באתר האינטרנט שלנו מבלי לחשוף מי את/ה. עם זאת, שירותים מסוימים דורשים ממך לספק פרטים אישיים. אם תחליט/י לא למסור את הנתונים האישיים שאנו מבקשים, חלקים מסוימים של האתר לא יהיו זמינים והבקשות לא יתקבלו. הנתונים האישיים שאנו אוספים משמשים אותנו צורך כמה דברים. לדוגמה :כדי להציע מוצרים או שירותים, חיוב עבור מוצרים ושירותים שכבר הוזמנו, או כדי לעדכן במוצרים ולשירותים שלנו

אנו לא חושפים נתונים אישיים

אנחנו לא נמכור או נמסור את הנתונים האישיים שלך לצד ג, או נעביר אותם בכל דרך אחרת.

סודיות וביטחון

כדי לשמור את הנתונים האישיים שאנחנו קולטים באינטרנט באופן מאובטח וסודי, אנחנו משתמשים ברשתות ומערכות סיסמאות מיוחדות (אשר נפוצות גם על ידי אחרים בתחום שלנו).כאשר אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך, אנו מגנים עליהם בקפידה מפני אובדן, שימוש לא נכון, גישה לא מורשית, גילוי, שינוי או הרס.

צור קשר אם ברשותך שאלות או תלונות בנוגע לעמידה שלנו בהצהרת הגנת הנתונים זו או בהצעות או הערות אחרות אנא פנה אלינו בדוא׳׳ל בכתובת : 

<19>crm@droreth.com

Matomo Opt-Out

The following analytical tools are used (click to deactivate use for this website in your current browser):
Matomo
xs
sm
md
lg