Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΥΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1     Γενικές πληροφορίες
2     Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων
3     Ουδεμία ευθύνη για ιστότοπους τρίτων
4     Σκοπός και περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου - Χωρίς δεσμευτικές προσφορές
5     Χωρίς εγγυήσεις
6     Περιορισμός και αποποίηση ευθύνης
7     Προστασία δεδομένων
8     Τελικές διατάξεις, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
9     Επικοινωνία

 

1) Γενικές πληροφορίες

Είναι χαρά μας να σας καλωσορίσουμε στην ιστοσελίδα της CURADEN AG ("CURADEN"). Έχουμε θεσπίσει κανόνες για να διατηρήσουμε την ιστοσελίδα μας ελκυστική, ενημερωτική και ασφαλής για τους χρήστες ανά πάσα στιγμή.

Ως χρήστης της ιστοσελίδας μας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες νομικές πληροφορίες. Με την πρόσβαση σας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εκφράζετε τη συγκατάθεσή σας για τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Οι ισχύοντες και πρόσφατα επκαιροποιημένοι όπως ισχύουν Όροι Χρήσης του ιστότοπου (https://www.curaprox.com/gr-el/legal-notice), η Πολιτική Απορρήτου (https://www.curaprox.com/gr-el/privacy-policy) και το GTB του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.curaprox.com/gr-el/gtb ) μπορεί να προσαρμοστούν, να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν.

Κάθε φορά που αναζητάτε ή επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι πιο επίκαιρες διαθέσιμες εκδόσεις των προαναφερθέντων εγγράφων θα είναι αναρτημένες . Θα σας έχουμε ενήμερους  για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές πραγματοποιήσαμε σε αυτά τα έγγραφα μέσω μιας ειδοποίησης στον ιστότοπό μας ή / και στις εφαρμογές μας για κινητά καθώς και μια ενημερωμένη έκδοση των διατάξεων.

Σε περίπτωση τυχόν αντιφάσεων μεταξύ των παραγράφων των παρόντων Όρων Χρήσης και των άλλων εφαρμοστέων επιχειρηματικών όρων ή παραγράφων σύμβασης της CURADEN, οι ειδικές διατάξεις θα έχουν προτεραιότητα, π.χ. στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην περίπτωση προβλημάτων προστασίας ιδιωτικότητας  / πληροφοριών.

 

2) Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Τα στοιχεία που περιέχονται στις σελίδες, όπως πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια και όλα τα άλλα αρχεία της ιστοσελίδας μας, προστατεύονται από το νόμο. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται, τα αντικείμενα αυτά υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία εμπορικών σημάτων ή άλλα δικαιώματα της CURADEN ή των δικαιοπαρόχων της.

Δεν σας παρέχονται δικαιώματα μεταφόρτωσης, αντιγραφής,  μετάφρασης ή επεξεργασίας τέτοια αντικείμενα σε άλλα πολυμέσα, π.χ. στον δικό σας ιστότοπο ή σε βάση δεδομένων.

Τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα με μόνο σκοπό την  περιήγηση. Εάν τα στοιχεία αναπαραχθούν  με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικά ή γραπτά), εν συνόλω ή εν μέρει, όπου επιτρέπεται μόνο για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, η πηγή πρέπει να αναφέρεται ρητά και να παραμένουν άθικτα όλα τα πνευματικά δικαιώματα.

 

3) Ουδεμία ευθύνη για ιστότοπους τρίτων

Ο ιστότοπος της CURADEN μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους δικτυακών τόπων ιδιοκτησίας τρίτων. Η CURADEN δεν ελέγχει ιστότοπους τρίτων και επομένως δεν μπορεί να γνωρίζει λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων. Με τη συμπερίληψη υπερσυνδέσμων, η CURADEN παρέχει απλώς πρόσβαση στους συνδεδεμένους ιστότοπους και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

 

4) Σκοπός και περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου - Χωρίς δεσμευτικές προσφορές

Ο ιστότοπος περιέχει γενικές πληροφορίες, διαφημιστικό περιεχόμενο και περιγραφές προϊόντων CURADEN. Οι εν λόγω πληροφορίες και περιγραφές είναι απλώς ενδεικτικές της σειράς προϊόντων και δεν περιλαμβάνουν δεσμευτικές προσφορές ή υποβολή προσφοράς για οποιαδήποτε [συγκεκριμένο] προϊόν ή υπηρεσίες που πωλούνται.

Όλες οι προσφορές ηλεκτρονικού εμπορίου που γίνονται στο CURADEN Online Store είναι μη δεσμευτικές.

 

5) Χωρίς εγγυήσεις

Η CURADEN λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο, αλλά δεν είναι σε θέση να παράσχει δεσμεύσεις ή εγγυήσεις για την προέλευση, την πληρότητα ή την ακρίβεια των δεδομένων ή σχετικά με τα χαρακτηριστικά, των υπερσυνδέσεων ή το περιεχόμενό τους. Συγκεκριμένα, η CURADEN δεν μπορεί ούτε να δεσμευθεί  ούτε να εγγυηθεί ότι η χρήση του ιστότοπου δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν αποτελούν ιδιοκτησία της CURADEN.

 

6) Περιορισμός και αποποίηση ευθύνης

Όλες οι πληροφορίες, οι σελίδες και τα χαρακτηριστικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να διακοπούν προσωρινά ή οριστικά από την CURADEN, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή ή μη συνέχιση  ροής  πληροφοριών, σελίδων και χαρακτηριστικών.

Η ευθύνη της CURADEN για απώλειες και ζημίες που προέρχονται από την ίδια ή τους υπαλλήλους, τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους αντιπροσώπους, αυτή περιορίζεται στα όρια της νομικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Ευθύνης για τα Προϊόντα, καθώς και για ζημίες που προκαλούνται από αμέλεια ή δόλο.

Η CURADEN αποποιείται κάθε περαιτέρω ευθύνη ή νομική ευθύνη για ζημιές, ελαττώματα ή απώλειες, ιδιαίτερα απαιτήσεις για άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, απώλεια χρήσης ή κέρδος ή απώλεια ή ζημία δεδομένων που ενδέχεται να υποστείτε εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο.

 

7) Προστασία δεδομένων

Είναι σημαντικό για εμάς να προστατεύσουμε το απόρρητό σας. Για να δείτε πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων στους οποίους βασίζονται οι παρόντες Όροι Χρήσης. (Πολιτική Απορρήτου)

 

8) Τελικές διατάξεις, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Εάν τυχόν μεμονωμένες διατάξεις ακυρωθούν ή τμήματα αυτών των Όρων Χρήσης καταστούν άκυρα, η ισχύς των υπόλοιπων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζονται από αυτό.
Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από την ελβετική νομοθεσία, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών (CISG).
Ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η περιοχή Kriens. Παρά τα προαναφερθέντα, η CURADEN έχει επίσης το δικαίωμα να μηνύσει τον Πελάτη στο αρμόδιο δικαστήριο της έδρας / τόπου διαμονής του Πελάτη ή σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δικαστήριο.

 

9) Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλώ γράψτε στη Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Τηλ .: +41 (0) 41 319 45 00, Fax: +41 (41) mail: info@curaden.ch.

xs
sm
md
lg