ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

για καλύτερη υγεία

Αρτηρίες, καρδιά και εγκέφαλος: Εάν φροντίζετε τα δόντια και τα ούλα σας, η συνολική σας υγεία θα επωφεληθεί. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Πληροφορίες

THE BRAND

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ

The brand

Στοματική φροντίδα και υγεία: η CURAPROX έχει τα προϊόντα, τη γνώση & τη φιλοσοφία: από το 1972. Θέλουμε κάτι πολύ περισσότερο από λευκά δόντια & δροσερή αναπνοή: "Καλύτερη υγεία για όλους εσάς"

Πληροφορίες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

ΝΕΑ

CURAPROX

16/08/2019

Flossing or interdental brushing? 📍 Studies showed that interdental brushes are significantly more effective and less aggressive than floss. Dentists also point to the fact that floss can cut into gums and damage them, while the interdental brush doesn’t do that. However, some places will only allow access by floss, and your dentist will indicate this if needed. 📍 Interdental brushes go between your teeth and destroy the structures of the biofilm. A simple in-and-out movement is usually enough. The brush is then rinsed clean and can be reused. 📍 Unlike dental floss, interdental brushes have bristles that get into all corners and spaces and clean out the plaque. This makes it more effective than floss.

35

3

Link
CURAPROX

12/08/2019

How to destroy the plaque 💥 The only way to properly destroy the biofilm is physically disrupting its structure. 💥 You take a soft toothbrush and clean your teeth: two times a day, gently and thoroughly, front and back, until the teeth are clean. Rushing through the process won’t work: when you don’t brush properly, there’s a lot of biofilm left on the teeth, so bacteria have no problem rebuilding their colonies in the next few hours. #curaprox #toothbrush #oralhygiene

31

0

Link
CURAPROX

09/08/2019

Dental plaque hides in the interdental space 📍 Everyone has some sort of interdental space, but since your tongue isn’t thin enough to get there, you might think you have none. But you do: if you ever used a toothpick, that’s where it went. 📍 Interdental space is the best place for the biofilm to accumulate: it’s usually undisturbed, quiet and full of nutrients. So even people with great brushing habits can have dental plaque accumulating in the interdental space. This place has to be cleaned. See how: https://gently.curaden.com/why-we-need-interdental-brushing/ #curaprox #dentalhygiene #oralhealth

20

0

Link
CURAPROX

07/08/2019

Considering interdental brushes? Ask your dentist to choose the right one for you 👌 Every dentist has a proper tool that helps them measure precisely your interdental space and match it with a proper type of interdental brush. You’ll get a recommendation for the exact size of the brush and maybe even some samples to try at home. 👌 It’s a good idea to try using your new interdental while still in your dentist’s office. That way, you’ll make sure you’re doing it right and not damaging your teeth and gums. Feel free to ask any questions and get familiar with your new interdentals before taking them home.

30

0

Link
CURAPROX

05/08/2019

3 reasons to consider interdental brushes in your daily brushing ritual: https://gently.curaden.com/3-reasons-to-consider-interdental-brushes/ 📍Everyone has interdental space: if you have two teeth next to one another, you have interdental space. That’s where bacteria build their colonies. 📍Conventional brushing doesn’t reach interdental space, which leaves the bacterial colonies between your teeth untouched, so they can breed and produce bacterial waste. This waste causes caries, gum inflammation and bad breath. 📍Dental floss doesn’t reach where it’s supposed to: if there are uneven dental spaces, the floss will do nothing to the bacteria inside such space, and the bacteria will keep breeding. Consider trying interdental brushes: it’s a safer and more effective way to protect your teeth from dental plaque.

14

0

Link
CURAPROX

02/08/2019

How to avoid tooth decay from bacterial colonies? 📍Brush twice a day, for two minutes, with a soft brush. We must destroy the structure of the colony. 📍Use interdental brushes to clean out the interdental areas where conventional brushes don’t reach. Avoid high-sugar diets that help bacteria breed. 📍Minimise stress and lack of sleep – these lower our capacity to fight bacteria. 📍Consult your dentist for professional advice on oral care.

22

0

Link
CURAPROX

31/07/2019

Why we should include interdental brushes in our daily hygiene routine: https://gently.curaden.com/why-we-need-interdental-brushing/

16

1

Link
CURAPROX

17/07/2019

You know it’s time to buy new shampoo or toothpaste when you run out, but how do you know when it’s time to get a new toothbrush?

12

0

Link
xs
sm
md
lg