ИНСТРУКЦИИ

Правилно четкане с помощта на четка за зъби

Правилно четкане с помощта на четка за зъби

Номерът е:

Позиционирайте четката под ъгъл, половината върху венците, половината върху зъбите и чистете с къси кръгови движения, в идеалния случай без натиск. Това наистина е всичко необходимо.

Разбира се има и по-подробно ръководство.
Въпреки това, ако си спомняте началния инструктаж, вече сте на прав път: Вие сте почистили зъбите и венците (гингивалния сулкус) внимателно, както и ефективно благодарение на многото нежни CUREN® влакна в нашите четки за зъби. Натиск, особено в комбинация със средно твърди или дори твърди влакна, често причинява увреждане на зъбите и венците.

Подробни инструкции

Следните инструкции са да ви помогнат да почистите зъбите си правилно. Отнема известно време да се научите как да използвате къси кръгови движения, почти без никакъв натиск. Въпреки това, почистването на зъбите е като карането на ски, танците, бягането или катеренето: практиката ни прави перфектни. Помолете вашия дентален лекар да следи напредъка ви.

Система за почистване
Винаги следвайте един и същ модел. Всички зъби от външната страна, тогава всички отвътре, първо долните зъби, а след това горните.

Малки кръгови движения без натиск
Не забравяйте, че тази четка за зъби почиства зъбите ви, дори ако не прилагате натиск. Така че бъдете много нежни.

Да се научим да почистваме зъбите си правилно
Тази техника за почистване се преподава в нашите iTop семинари с участието на специалисти от аптеките и денталните кабинети. Тези семинари са отворени за всички.

Полезни помощници - Долен ред зъби

Долен ред зъби

1.Позициониране: започнете с външната страна на долния ред зъби. Позиционирайте CS 5460 ultra soft на най-задния кътник, половината върху венците, половината върху зъба. Наклонете главата на четката леко към венците, прибл. до 45 градуса. Това е много по-лесно, отколкото звучи: CS 5460 ultra soft има осмоъгълна дръжка, което прави много лесно за вас да държите четката под точния ъгъл.

Полезни помощници -

2. Отвън: сега движете четката в къси кръгообразни движения от последния кътник през двата предни зъба до последния кътник от другата страна на челюстта. Отделете време и се съсредоточете върху всеки отделен зъб, като извършвате от пет до десет от тези къси кръгообразни движения. Заобиколете последния кътник с леки движения и продължете от вътрешната страна на долния ред зъби (виж 3.)

Полезни помощници -

3. Отвътре: минете през всички зъби с къси, почти без натиск кръгови движения, докато стигнете до последния кътник от другата страна, от където започнахте (виж 1.)

Полезни помощници - Специален случай: Зад последния молар

Специален случай: Зад последния молар

4. Обиколете този кътник с къси нежни кръгови движения. Помага, ако позиционирате CS 5460 ultra soft вертикално колкото е възможно.

Полезни помощници - Специален случай: Долни предни зъби отвътре

Специален случай: Долни предни зъби отвътре

5. Позициониране: поставете CS 5460 ultra soft вертикално колкото е възможно, така че част от вътрешната повърхност на предните зъби и част от венците да са покрити. Под този ъгъл, местете четката с къси нежни движения, първо от едната страна на зъба, а след това на другата. Причината, поради която тази област трябва да бъдат почистена по този начин е, защото е твърде тясна, за да позиционираме четката по стандартния начин. Все пак, това е област, която изисква особено щателно почистване, тъй като изходните канали на подчелюстните и подезичните слюнчени жлези са разположени точно зад долните централни резци и там има значителен поток от слюнка. В резултат, на което това е мястото, където се образува най-много плака.

Полезни помощници - Горен ред зъби

Горен ред зъби

6. Отвън: тук отново, започвате с външната част на най-задния кътник. Позиционирайте CS 5460 ultra soft под ъгъл и продължете с почистването, както е описано в точки 1), 2) и 3). Дръжте четката под лек ъгъл спрямо венците (около 45 градуса); четката се движи с къси кръгообразни движения от последния кътник през резците до последния кътник от другата страна на челюстта. Заобиколете кътника с леки движения и продължете от вътрешната страна на зъбите. Отново продължаваме с къси кръгови движения с минимален натиск, докато не се върнем на кътника, от който сме започнали.

Полезни помощници - Специален случай: зад последните горни кътници

Специален случай: зад последните горни кътници

7. Обикаляте всеки от тези последни кътници с къси нежни кръгови движения. Помага ако държим CS 5460 ultra soft колкото е възможно по вертикално.

Полезни помощници - Специален случай: Горни предни зъби отвътре

Специален случай: Горни предни зъби отвътре

8. Остър ъгъл, кръгови движения: почистете вътрешната страна на горните резци по същия начин, както почиствате долните, виж точки 4) и 5). Дръжте CS 5460 ultra soft под остър ъгъл, така че част от зъба и част от венеца да са покрити. Тогава четкайте с  къси кръгови движения, първо повърхността на един преден зъб, а след това на друг.

Полезни помощници - Дъвкателни повърхности

Дъвкателни повърхности

9. Децата по-специално трябва да почистват дъвкателните повърхности внимателно. Започваме отзад и се придвижваме бавно напред с къси движения назад и напред. С напредване на възрастта, е възможно да има по-малко нъжда от почистване на дъвкателните повърхности. Въпреки това, само един дентален лекар може да направи тази преценка за всеки отделен случай.

Всеки човек е различен

Както всяка уста, всеки зъб и всяко интердентално пространство. Поради тази причина, оптималното почистване на зъбите трябва да се адаптира към индивидуалната анатомия, възраст и способност на всеки човек. Попитайте своите дентални лекари за консултация и обучение. Перфектното, ефективно и в същото време нежно четкане на зъбите не може да се научи само от четене за това. Практиката води до съвършенство!

Професионална помощ

Вашите средства за почистване проверяват ли се редовно от вашия дентален лекар. Той ще е в състояние да ви каже точно кои интердентални пространства да почиствате с конец и къде интерденталнте четки са идеалният избор.

xs
sm
md
lg