Pravna obavijest

Pravna obavijest

CURADEN AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens

Tel.: +41 (0) 41 319 45 00
Fax: +41 (0) 41 319 45 90
E-mail: info@curaden.ch

Identifikacijski broj preduzeća (UID): CHE‑105.801.551
ID za DDV: CHE‑105.801.551-MWSt

Dizajn, tekst i realizacija

CURADEN AG

 

1     Opće informacije
2     Zaštita autorskih prava i robne marke
3     Ne preuzimamo odgovornost za web stranice trećih lica
4     Namjena i sadržaj ove web stranice - Nema obvezujućih ponuda
5     Bez jamstva
6     Ograničenje i odricanje od odgovornosti
7     Zaštita podataka
8     Završne odredbe, važećim zakonima i nadležnost
9   Kontakt

 Verzija od: 29. maja 2018

 

1) Opće informacije

Dobro došli na web stranice firme CURADEN AG ("CURADEN"). Postavili smo nekoliko pravila kako bi naša web stranica bila atraktivna, informativna i sigurna za korisnike u svakom trenutku. Kao korisniku naše web stranice, molimo pažljivo pročitajte sljedeće pravne informacije. Pristupom i korištenjem ove web stranice, dajete svoj pristanak na navedene Uslove korištenja. Ukoliko se ne slažete s Uslovima korištenja, molimo da ne upotrebljavate naše web stranice.

S vremenom postoji mogućnost prilagodbe, dopune ili promjena Uslova korištenja web stranice, Politike zaštite privatnosti  i GTB u online trgovini (> LINK). Svaki put kada se web stranica pretražuje ili posjećuje, prikazat će se posljednja dostupna verzija gore navedenih dokumenata. Informirat ćemo vas o svim bitnim izmjenama koje smo napravili u tim dokumentima putem obavijesti na našim web stranicama i/ili u našim mobilnim aplikacijama, kao i u ažuriranoj verziji odredbi.

U slučaju bilo kakvih proturječnosti između odredbi ovih Uslova korištenja i ostalih CURADEN-ovih primjenjivih uslova poslovnih ili ugovornih klauzula, posebne odredbe imat će prioritet, npr. Pravila o privatnosti kod zaštite privatnosti i podataka.

 

2) Zaštita autorskih prava i robne marke

Stranice i sadržaji na njima, kao što su informacije, tekstovi, slike, fotografije, dizajni i sve druge datoteke naše web stranice, zaštićeni su zakonom. Ako nije navedeno drugačije, ti sadržaji podliježu zaštiti autorskih prava, zaštiti robne marke ili drugim pravima firme CURADEN ili njezinih davatelja licence. Nije dozvoljeno preuzimanje, kopiranje, prevođenje ili obrada ovih sadržaja na drugim medijima, npr. na vlastitoj web stranici ili u bazi podataka.

Sadržaji se mogu slobodno koristiti isključivo za pregledavanje. Ukoliko se predmeti reproduciraju u bilo kojem obliku (elektronički ili pismeno), u cijelosti ili djelomično, što je dopušteno isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe, potrebno je obavezno navesti izvor, a sve postojeće oznake autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva moraju ostati netaknute.

 

3) Ne preuzimamo odgovornost za web stranice trećih lica

Web stranica tfirme CURADEN može sadržavati hiperveze na web stranice koje su kreirane i održavane od strane trećih osoba. Firma CURADEN nema kontrolu nad web stranicama trećih lica i nema detaljnog znanja o sadržajima tih web stranica. Uključivanjem hiperveze, CURADEN samo pruža pristup povezanim web stranicama i ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj.

 

4) Namjen i sadržaj ove web stranice – Nema obavezujućih ponuda

Web stranica sadrži opće informacije, prostor za oglašavanje i opise CURADEN proizvoda. Navedene informacije i opisi odnose se isključivo na asortiman proizvoda i stoga ne predstavljaju obvezujuće ponude ili zahtjeve za licitiranje na bilo kojem [specifičnom] proizvodu ili uslugama koji se prodaju. Sve e-ponude koje su napravljene putem CURADEN Online trgovine nisu obvezujuće.

 

5) Bez jamstva

Firma CURADEN poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala tačnost informacija na ovoj web stranici, ali ne daje nikakva jamstva ili garancije za aktualnost, potpunost ili točnost podataka, kao niti za informacije u vezi s njezinim značajkama, hipervezama ili sadržajem. Firma CURADEN osobito ne može jamčiti ni garantirati da korištenje web stranice ne krši prava trećih lica koja CURADEN ne posjeduje.

 

6) Ograničenje i odricanje od odgovornosti

Firma CURADEN može u svakom trenutku privremeno ili trajno obustaviti sve informacije, stranice i značajke s ove web stranice, čime ni na koji način CURADEN ne postaje odgovoran pred zakonom za takvu privremenu ili trajnu obustavu informacija, stranica i značajki.

Odgovornost tvrtke CURADEN za gubitak i štetu koja se odnosi na firmu ili njezine zaposlenike, pravne zastupnike ili posrednike bit će ograničena na obveznu zakonsku odgovornost, odnosno Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, kao i za gubitke i štete prouzročene grubim nemarom ili hotimičnim nepravilnim postupanjem. Firma CURADEN odriče se svih daljnjih odgovornosti ili zakonske odgovornosti za štetu, nedostatke ili gubitke, a posebice za direktne, nedirektne ili posljedične štete, gubitak korištenja ili dobiti, gubitak podataka ili štetu koja bi mogla biti prouzročena vama ili bilo kojoj trećoj strani prilikom povezivanja s ovom web stranicom.

 

7) Zaštita podataka

Iznimno nam je važno zaštititi vašu privatnost. Kako biste znali na koji način postupamo s vašim osobnim podacima, molimo pročitajte pravila o zaštiti osobnih podataka koja se nalaze u Uslovi korištenja.

 

8) Završne odredbe, važećim zakonima i nadležnosti

Ako bilo koje pojedinačne odredbe ili dijelovi ovih Uslova korištenja jesu ili postanu ništavni ili nevaljani, to neće uticati na valjanost ostalih Uslova korištenja.

Ovi Uslovi korištenja uređeni su švicarskim zakonom, isključujući UN Konvenciju o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ("CISG").

Mjesto nadležnosti je Kriens. Bez obzira na prethodno navedeno, firma CURADEN ima pravo tužiti Korisnika nadležnom sudu u korisnikovom mjestu prebivališta/boravišta, ili bilo kojem drugom nadležnom sudu.

 

9) Kontakt

Za sva dodatna pitanja u vezi navedenih Uslova korištenja, slobodno nas kontaktirajte na: Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Tel.: +41 (0) 41 319 45 00, Fax: +41 (0) 41 319 45 90, E-mail: info@curaden.ch.

xs
sm
md
lg