GUIDA

Si të përdorni perin dentar në mënyrë korrekte

Si të përdorni perin dentar në mënyrë korrekte

Hilja- në detaje:

Mbështillni perin dentar për të formuar një lak. Kjo ju mundëson të pastroni dhëmbët tuaj pa dëmtuar mishrat e dhëmbëve

Metoda e lakut
Mbajeni Perin Dentar mbi katër gishtat dhe sigurojeni atë me një nyjë të dyfishtë. Mbajeni atë në mes të katër gishtave nga njëra dorë dhe në gishtin e madh në dorën tjetër.

Përfitimi
Peri dentar qëndron tani në mes të gishtit të madh të njërs dorë dhe gishtit tregues të tjetrës. Ka vetëm një hendek minimal ndërmjet gishtit të madh dhe gishtit tregues, dhe kjo ju lejon të kontrolloni perin dentar në mënyrë të sigurtë dhe të lehtë pa u prerë rëndë në mishra.

Kjo është e gjitha.

Pastrimi me pe – në detaje
Udhëzimet e hollësishme shpjegojnë saktësisht se si bëhet një nyje dhe saktësisht se si pastrohen dhëmbët tuaj.

Udhëzime të hollësishme

Peri dentar tradicionalisht shkakton plagë rreth gishtave tuaj. Megjithatë, kjo është jo vetëm e pakëndshme për gishtat tuaj, por mund të jetë e rrezikshme për mishrat e dhëmbëve.

Mishrat në rrezik

Duke udhëhequr perin dentar mbi çdo pikë kontakti (këto janë pikat ku dy dhëmbë prekin njëri-tjetrin) merr forcë shumë më shumë duke përdorur metodën konvencionale: Peri për të pastruar dhëmbët papritmas rrëshqet përmes pikës së kontaktit dhe është e pamundur për të ndaluar prerjen e mishrave

Metoda e lakut

Metoda lak ju mundëson të eliminoni këtë rrezik pothuajse tërësisht. Kjo ju jep kontroll të plotë mbi pe për të pastruar dhëmbët pa prerje në gishta.

Mjetet ndihmuese - Përgatitja

Përgatitja

Merrni një copë peri dentar – i dyllosuri është më i miri – rreth 50 cm të gjatë.

Mjetet ndihmuese -

Vendos dy skajet së bashku dhe formo një nyje. Qëllimi është të bëhet një lak që do të pozicionohet mbi katër gishtat.

Mjetet ndihmuese -

Peri dentar është vendosur tani mbi gishtin e madh të njërës dorë dhe gishtit tregues të tjetrës. Me vetëm një hendek minimal mes gishtit tuaj të madh dhe gishtit tuaj tregues, ju mund të kontrolloni perin për të pastruar dhëmbët në mënyrë të sigurtë dhe të lehtë pa prerë rëndë mishrat. Nëse laku është shumë i madh, është e vështirë të kontrollohet peri për pastrimin e dhëmbëve.

Mjetet ndihmuese - Këshilla

Këshilla

Bëjë një nyje të dyfishtë: Kaloni skajet e perit dentar përmes lakut dy herë dhe jo vetëm një herë.

Mjetet ndihmuese -

Me  nyje të dyfishtë: Nyja qëndron aty ku duhet.

Mjetet ndihmuese - Pastrimi

Pastrimi

Udhëzoje perin dentar mbi çdo pikë të kontaktit me lëvizje të shkurtra horizontale (Këto janë pikat ku dy dhëmbët prekin njëri-tjetrin). Duke përdorur metodën e lakut, është shumë e lehtë për ta bërë dhe nuk ka nevojë fare për presion - që do të thotë ka shumë pak rrezik që peri dentar të prerjë mishrat tuaj.

Mjetet ndihmuese -

OK, tani ju mund ti pastroni dhëmbët tuaj butësisht dhe në mënyrë efektive:

  • Pozicioni gishtin e madh dhe gishtin tregues në mënyrë që të ketë sa më shumë pe të jetë e mundur rreth dhëmbit.  Kjo ju mundëson të zgjeroni sipërfaqen e pastruar.
  • Lëvizeni perin dentar me kujdes dy ose tre herë lart dhe poshtë në sipërfaqen e dhëmbit nga pika e kontaktit në vijën e mishit.
  • Pastaj çojeni perind dentar tek dhëmbi tjetër dhe pësëritni proçesin e pastrimit.
  • Ashtu si më parë, rrëshqitje perin dentar mbi pikën e kontaktit me lëvizje të shkurtra horizontale dhe zhvendosu për në hendekun e ardhshëm.

Gjithkush është i ndryshëm

Çdo gojë, çdo dhëmb dhe çdo boshllëk, gjithashtu. Kjo do të thotë se pastrimi optimal duhet të rregulloht duke ju  përshtatur anatomisë individuale, moshës dhe aftësisë së një personi. Merrni këshilla nga ekspertët se si të bëhet kjo. Pastrimi i  përsosur, i butë dhe efektive  nuk është diçka që ju mund ta mësoni vetëm duke lexuar në lidhje me të.

Merrni ndihmë nga një profesionist

A i keni kontrolluar metodat tuaja të pastrimit  rregullisht nga një profesionist i dhëmbëve që do t'ju tregojë saktësisht cilat boshllëqe kanë nevojë të pastrohen me pe dentar  dhe cilat boshllëqe duhen pastruar me furça ndërdhëmbore.

xs
sm
md
lg